Biudžeto suvestinė

2015 m. IV ketv.

Darbo užmokestis

240 166 Eur

Socialinio draudimo įmokos

74 459 Eur

Reprezentacinės išlaidos

1 000 Eur