Tobuli metai

Knygos virelis

Tobuli metai ?sp?dingas romanas apie svarbiausius gyvenimo klausimus.
Klausykit?s savo intuicijos. Jei b?site atid?s, atpainsite enklus ir gal?site juos isiaikinti. Dauguma moni? per gyvenim? vaikto tarsi su akidang?iais ir nepastebi likimo siun?iam? enkl?. Atverkite savo vilgsn? ir ird?, pasirenkite leistis naujais, neim?gintais keliais ir sulauksite atsakym? ? visus klausimus, kurie degina j?s? siel?.
Kaip elgtum?t?s, jei pirm?j? Nauj?j? met? dien? rastum?te kakieno darbo kalendori?? Tu?tuojau pasinertum?te ? kito mogaus gyvenim?? Iekotum?te artimiausio radini? biuro? O kas, jei is radinys gali pakeisti J?s? gyvenim??

Charlotte Lucas