Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
2017 m.,  Eur

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis 
2017 m. IV ketv., Eur

Skyriaus vedėjas

687,08

687,08

Bibliotekininkas

602,00

602,00

Valytojas

380,00

          380,00