Projektai

Viešoji biblioteka parengė ir dalyvavo šiuose projektuose:

2019 m.

• Lietuvos kultūros taryba 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1LKT-36(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida| (9 finansuojama veikla – Utenos apskritis) projektų dalinio finansavimo 2019 metais“ skyrė dalinį finansavimą (12460,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Menų dūzgės kūrybingai vaikystei“.
Šio projekto tikslas profesionalių meno kūrėjų, bibliotekos darbuotojų ir meninių priemonių pagalba plėsti vaikų kūrybinių raiškų įvairovę, stiprinti regiono kultūrinį tapatumą, skatinti bendradarbiavimą bei partnerystę. Ignalinoje, Molėtuose, Utenoje, Visagine, Zarasuose bus organizuojami susitikimai su profesionaliais menininkais, spektakliai, kūrybinės dirbtuvės, šešėlių teatras, vaikų literatūros knygelių pristatymai, edukacijos. Projektas startuos 2019 m. kovą ir tęsis 11 mėnesių.

• Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau NMA), išnagrinėjusi Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paraišką gauti paramą pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014-2020 m. (toliau – VPS) priemonės ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 ir vadovaudamasi NMA 2019 m. vasario 28 d. sprendimu, projektui ,,Amatai atgyja pasakose Nr. IGNA-LEADER-6B-JKSV-8-2-201 8 (toliau – Vietos projektas) įgyvendinti skyrė 7415, 00 Eur (septynių tūkstančių keturių šimtų penkiolikos ir 00 centų) dydžio paramą: iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 6 302,75 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai du eurai ir 75 centai), t. y. 85 proc. paramos sumos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 1112,25 Eur (vienas tūkstantis šimtas dvylika eurų ir 25 centai), t. y. 1 5 proc. paramos sumos.
Pagrindinės projekto „Amatai atgyja pasakose“ veiklos

 

2018 m

• Lietuvos kultūros taryba 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr1LKT-17(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ (4, 5, 6 finansuojamos veiklos) projektų dalinio finansavimo 2018 metais“ skyrė dalinį finansavimą (3200,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Dvarų istorija žadina vaizduotę“.

• Europos Komisija atstovybė Lietuvoje finansavo Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą Europos dienos paminėjimui „Paveldas Lietuvoje ir Europoje“.

2017 m.

• Lietuvos kultūros taryba 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr1LKT-1741.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“ projektų dalinio finansavimo 2018 metais“ skyrė dalinį finansavimą (2380,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Knyga ieško draugo“, kuris bus vykdomas Didžiasalio filiale.

• 2017 m. liepos 12 d. Švietimo mainų ir paramos fondo direktorius patvirtino 2017 m. programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektorių 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės finansuojamus projektus. Tarp jų – Ignalinos rajono savivaldybės parengtas tarptautinis projektas „Mokymasis, išmaniosios technologijos ir kūrybiškumas“.
Projekto partneriai Lietuvoje – Ignalinos Trečiojo amžiaus universitetas, partneriai Čekijos respublikoje – Ignalinai gerai žinomo miesto Prachaticės miesto biblioteka bei Senjorų pilietinė organizacija, Norvegijoje – Ostfoldo apskrities biblioteka bei Inspiria mokslo centras.
Projekto vertė – 80 020 EUR, veiklos vyks 22 mėnesius.

• Lietuvos kultūros taryba 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr1LKT-104(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“ (I finansuojama veikla) projektų dalinio finansavimo 2017 metais“ skyrė dalinį finansavimą (3900,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Rytų Lietuvos X faktoriai (žmonės, renginiai, objektai) – turiningai valstybės šimtmečio šventei“.

• Europos Komisija atstovybė Lietuvoje finansavo Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą Europos dienos paminėjimui „Europa – mūsų namai“

• Lietuvos kultūros taryba 2017 m. sausio 5 d. sprendimu Nr1LKT-1(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ (III-VI finansuojamos veiklos) projektų dalinio finansavimo 2017 metais“ skyrė dalinį finansavimą (2000,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Piliakalnių istorija žadina vaizduotę“.

• Lietuvos kultūros taryba 2017 m. sausio 5 d. sprendimu Nr1LKT-1(1.2) „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros edukacija“ projektų dalinio finansavimo 2017 metais“ skyrė dalinį finansavimą (1500,00 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Kūrybos ABC“.