Projektai


2003 m.

• Informacinis leidinys „Ignalinos krašto enciklopedija“ (LR Kultūros ministerija)
• „Mūsų regionas – ES narystėje“ (Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje)
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Šiaurės šalys – jūrų platybėse (Šiaurės šalių asociacija ir Šiaurės Ministrų Taryba)
• Viešojo interneto centro įrengimas Dūkšto filiale (Aljansas „Langas į ateitį“)

2002 m.

• „Socialinės atskirties ir nepasitikėjimo mažinimas disfunkcinėse šeimose“ (ALF)
• „Informacija apie Europos Sąjungą Lietuvos bibliotekose“ (Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje)


2001 m.

• „Užsienio kalbų skaitykla Ignalinos viešojoje bibliotekoje“ (PHARE)
• „Internetinė skaitykla“ (LR Kultūros ministerija)