Projektai

2009 m.

• 2009 m. vasario mėnesį gautas Kultūros rėmimo fondo dalinis finansavimas viešosios bibliotekos projektui "Literatūriniai etiudai Ignalinoje". Tai lietuvių literatūrą populiarinantis projektas, kurio metu skaitanti Ignalinos bendruomenė bus skatinama domėtis lietuvių autorių knygomis bei pačiomis asmenybėmis. Vyksiančių kūrybinių vakarų metu skaitytojai turės galimybę pabendrauti su autoriais, pasidalinti nuomonėmis apie perskaitytas knygas.
• 2009 m. pasirašyta keturšalė bendradarbiavimo sutartis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos teikto Comenius Regio partnerystės projekto „NETtiguette – Nett im Net“ įgyvendinimui. Projekto partneriai – Ignalinos rajono gimnazija (šio projekto iniciatorė), Ignalinos moksleivių namai ir Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka Lietuvoje bei Biureno miesto savivaldybė, Mauricijaus gimnazija, Paderborno apskrities informacinių technologijų centras ir Diuseldorfo Filmų muziejus Vokietijoje. Projekto veiklos vykdomos 2009-08-01–2011-07-31. Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
• Iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Informacijos centro gautas finansavimas (700 Lt) Ignalinos viešosios bibliotekos projektui Europos dienai paminėti. Šio projekto dėka Ignalinos Laisvės aikštėje vyks margaspalvė Europos dienos šventė.

2008 m.

• 2008 m. vasario mėn. laimėtas viešosios bibliotekos parengtas projektas "Pažadink snaudžiantį talentą" Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skelbtame vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektų dalinio finansavimo konkurse. Projekto metu vaikams bus sudarytos galimybės parodyti savo gebėjimus, išreikšti save kūrybinėje veikloje. Bus išleista vaikų ir jaunimo kūrybos rinktinė "Vaikystė yra gyvenimo poezija, poezija yra pasaulio vaikystė". Projekto partneriai - Ignalinos moksleivių namai.
• 2008 m. vasario mėn. parengtas ir LR Kultūros ministerijos skelbtame Valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo projektų dalinio finansavimo iš biudžeto lėšų konkurse laimėtas viešosios bibliotekos projektas "Atkurta Lietuvos nepriklausomybė - tai visų dvasinė vienybe ir susitelkimu pasiektas rezultatas". Projekto metu buvo organizuotas renginys Kovo 11-ąai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, parengtas ir išleistas leidinukas "Žymūs Ignalinos krašto žmonės, kovoję už lietuvybę carinės Rusijos ir Lenkijos okupacijų metais".
• 2008 m. kovo mėnesį gautas rajono savivaldybės dalinis finansavimas viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo socializacijos projektui „Kūrybos versmė“. Projekto metu bibliotekos lėlių teatro „Mįsliukas“ jaunieji aktoriai statys spektaklį, kurs dekoracijas. Lėles pagamins profesionali dailininkė Ligita Skukauskaitė. Su spektakliais teatriukas lankysis Didžiasalio, Dūkšto, Kazitiškio, Linkmenų ir Daugėliškio filialuose. Baigiamąjame renginyje susitiks su aktore Saule Degutyte. Aktyviausi vaikai bus paskatinti išvyka į Keistuolių teatrą.
• 2008 m. kovo mėn. viešoji biblioteka, Bernotų, Daugėliškio, Dūkšto, Linkmenų, Šiūlėnų ir Vidiškių filialai teikė paraiškas ir laimėjo finansavimą (10 paraiškų) Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomame skaitymo metų projekte "Viešieji skaitymai". Rajono bibliotekų vykdomose viešuosiuose skaitymuose netradicinėse erdvėse dalyvaus Filomena Taunytė, Kęstutis Kasperavičius, Galina Dauguvietytė, Virginija Kochanskytė, Algis Jakštas, Petras Panavas, Irena Kriauzaitė, A.R.Rimšelienė, Bronius Povilaitis, literatų klubo "Lelija" atstovai.