Projektai

2013 m.

CR Liepos 1 d. Švietimo mainų paramos fondas informavo, kad finansuojamas Ignalinos rajono savivaldybės parengtas Comenius Regio partnerystės projektas „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą". Šiame 2 metų trukmės turtingame skaitymo skatinimo veiklomis projekte dalyvauja: Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos rajono gimnazija, Ignalinos kultūros ir sporto centras, Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Projektas vykdomas kartu su Vokietijos Biureno miesto savivaldybe. Projekto tikslas – įvairiais būdais skatinti vaikų skaitymą, ugdant kūrybiškumą, taip pat skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Visoms veikloms skirta 45. 000 EU. Biblioteka per du metus įsipareigoja organizuoti 12 susitikimų su autoriais, 20 knygų skaitymo popiečių, organizuoti konkursus, seminarus... Bibliotekos indėlis šiame projekte – didžiausias tarp visų partnerių.
 
• Kultūros rėmimo fondo tarybos 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu (protokolas Nr. EK 42-17) Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka gavo dalinį finansavimą (3000 Lt) tradiciniam literatūros sklaidos projektui „Literatūriniai etiudai Ignalinoje – 5“.
Projekto vykdymo metu, iki 2013 m. liepos mėnesio, ignaliniečiai vėl turės galimybę susitikti su žinomais Lietuvos rašytojais, balandžio-gegužės mėnesiais vyks renginiai skirti Tarmių metams (kaimo bibliotekose - renginių ciklas "Tarp kalbos lobių - gimtoji tarmė", Ignalinoje - konferencija "Rytų Aukštaitijos regiono tarmės").
 
• Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-26 „Dėl 2013 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo vaikams ir jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukacijos projektų daliniam finansavimui“ paskirtas dalinis finansavimas (6000 lt) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Jauno žmogaus akimis“.
Projekto vykdymo metu (2013 m. vasario 1d. – rugsėjo 30 d.) bus organizuojami susitikimai su rašytojais, aktoriais, fotomenininkais, dailininkais, iliustratoriais, vykdomi edukaciniai užsiėmimai ir garsiniai skaitymai, rengiamos kūrybinės dirbtuvės, vyks perskaitytų knygų iliustracijų, komiksų kūrimo ir foto darbų konkursai (pagal amžiaus grupes).