Projektai

2015 m.

pazangai• Gegužės mėnesį paskirtas finansavimas Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Vidutinio, vyresnio ir pagyvenusio amžiaus žmonių informacinių, socialinių ir sveikatingumo įgūdžių ugdymas naudojant naujausias kompiuterines technologijas Ignalinos rajono ir Visagino miesto bibliotekose". Projekto veiklos vyks nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. spalio 31. Jo tikslas Ignalinos rajono ir Visagino miesto bibliotekose skatinti ir motyvuoti socialinį-kultūrinį komunikavimą bei aktyvaus, sveiko gyvenimo įgūdžių gerinimą, sudarant geresnes sąlygas gyventojams susipažinti ir naudotis naujausiomis informacinėmis ryšių priemonėmis (IRT). Visas šio projekto biudžetas - 29.640 Eur, dalinio finansavimo suma - 20.621 Eur, o lėšos iš kitų šaltinių sudaro 9.019 Eurų.

• Balandžio 9 d. gautas finansavimas (1000 Eur) Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Mes europiečiai", kuris skirtas Europos dienos paminėjimo veikloms vykdyti.

• Kovo 17 d., Lietuvos kultūros tarybos sprendimu, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Inovatyvių technologijų ir kūrybiškumo taikymas populiarinant bibliotekos paslaugas jaunimui" skirtas dalinis finansavimas (1500 Eur).

logot• Kovo 5 dieną kultūros ministro įsakymu patvirtintas finansavimas Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos LT07 „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ projektams įgyvendinti. Finansavimą gavo ir Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Kultūrinis bendradarbiavimas tarp Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Ostfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija), siekiant skaitmeninti kraštotyrą“.