Juozo Keliuočio drama

Knygos viršelis

Panevėžiečio autoriaus apybraiža, skirta žymaus iš Rokiškio krašto kilusio Lietuvos kultūros veikėjo – žurnalisto, redaktoriaus, rašytojo, vertėjo – gyvenimui nušviesti.

Juozas Brazauskas