Ignalinos viešosios bibliotekos 2018 m. liepos mėnesio renginiai

IGNALINOS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

1–31 d. teminė spaudinių paroda „Karūnoje – valstybės gyvastis”, skirta Mindaugo karūnavimo dienai. Iš parodų ciklo „Šimtmečio žingsniai atkurtai Lietuvai“ Informacijos ir kraštotyros skaitykloje.

1–31 d. spaudinių paroda „Rašiau apie saulę, kurios nemačiau“, skirta poetės J. Degutytės 90-osioms gimimo metinėms.

1–31 d. spaudinių paroda poetei, prozininkei, dramaturgei Vidmantei Jasiukaitytei „Maištinga siela“, skirta 70-osioms gimimo metinėms.

3 d. 16 val. projekto „Dvarų istorija žadina vaizduotę“ pristatymas Vidiškių dvare. „Knygos teatro“ teatralizuoti skaitymai pagal J. Ivanauskaitės novelių rinkinį „Pakalnučių metai“.

14 d. 12 val. atvira pamoka Kazitiškio dvarvietėje „Svetimšaliai parke“ su biologu, mokslų dr. Broniumi Šablevičiumi ir dr. profesoriumi Remigijumi Noreika. Projektas „Dvarų istorija žadina vaizduotę”.

Liepos 18 d. 14 val. Literatų klubo „Lelija“ išvyka į Grybėnų filialą.

25 d. 12 val. atvira istorijos pamoka „Lietuvos dvarų pasaulis: praeitis, palikimas, reikšmė“ su istoriku doc. dr. Salvijumi Kulevičiumi. Projektas „Piliakalnių istorija žadina vaizduotę“.

26 d. 15 val. Lietuvos ir JAV bičiulystės šimtmečio puslapius atskleidžianti parodos „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“ pristatymas. Parodą kūrė JAV ambasada Lietuvoje, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus suburta istorikų komanda kartu su Fulbright moksliniu darbuotoju iš JAV Čarlzu Perinu.

Vaikų literatūros skyriuje

13 d.–rugpjūčio 22 d. vasaros skaitymų akcija „Vasara su knyga“. Trečiadieniais 11 val. bus skaitomos Rasos Kuncaitės knygeles „Gandriuko Kuko kelionės po Lietuvą“.

1 d.– rugpjūčio 31 d.vasaros skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“.

2–30 d. literatūros paroda Janina Degutytė poetė rašiusi vaikams „Mano diena“

Mažylių skaitykloje

13 d.–rugpjūčio 22 d. vasaros skaitymo akcija „Vasara su knyga”. Kūryba, mokslas, edukacija ir žaidimai pelėdos Paulės skaityklėlėje bei gamtoje.

FILIALUOSE

Ceikinių filiale

3–30 d. spaudinių ir literatūros paroda „Koks skambus poetinis žodis“, skirta poetės, vaikų literatūros kūrėjos Janinos Degutytės 90-mečiui.

14 ir 28 d.15.00 val. vasaros skaitymo akcija „Vasara su knyga“. Skaitysime lietuvių vaikų rašytojų knygeles.

Didžiasalio filiale

5 d. 14 val. apyrankių ir juostelių pynimas, tautinių raštų motyvais.

11 d. 14 val. vasaros skaitymo akcija „Vasara su knyga”.

Dietkauščiznos filiale

6 d. 20.00 val. bibliotekos skvere bus atidengtas informacinis stendas kraštiečiui, tautosakininkui, lietuviškos spaudos platintojui Antanui Bieliniui, supažindinantis su šio šviesaus žmogaus gyvenimu ir veikla.

6 d. 20.30 poezijos skaitymai „Gražiausi žodžiai Lietuvai“ iš ciklo „Šimtmečio žingsniai atkurtai Lietuvai“.

17–28 d. Visagino vaikų kūrybos namų penktos klasės mokinės Dovilės Stacevičiūtės darbelių iš molio paroda.

Dūkšto filiale  

1–30 d. spaudinių paroda ,,Dūkšto istorijos puslapiai’’.

13 ir 27 d. 14 val. Vaikų vasaros popietės ,,Penkta diena’’. Skirta akcijai ,,Vasara su knyga’’.

Dysnos filiale

28 d. 11 val. Vosiūnų kaimo kraštiečių šventė ,,Šimtas   gražiausių žodžių Vosiūnų kaimui’’

28 d. 14 val. nuotraukų ir dokumentų paroda ,,O tėviške, laukų drugeli margas’’ (apie Vosiūnų kaimą).

4, 11, 18, 25 d. 11 val. skaitymo iššūkis ,,Vasara su knyga’’.

Gilūtų filiale

3–31 d. literatūros paroda poeto, vertėjo, vaikų literatūros kūrėjo Kosto Kubilinsko   95-osioms gimimo metinėms „Stovi pasakų namelis“.

28 d. 14 val. akcijos „Vasara su knyga“ skaitymai.

Grybėnų filiale

3–31 d. literatūros paroda „Neužpūsk pienės pūko“, skirta J. Degutytės 90 metų jubiliejui

18 d. 14 val. literatūrinė popietė „Susitikime po liepomis“. Dalyvauja literatų klubas „ Lelija“

25 d. 11 val. pažintinė ekskursija po Aukštaitijos nacionalinį parką iš ciklo „Pažink! Švęsk! Kurk!“

Kazitiškio filiale

4–31 d. literatūros paroda „Po mėlynu Havajų dangumi“, skirta dramaturgo, prozininko, žurnalisto Antano Bieliausko 90-sioms gimimo metinėms.

6 d. 20 val. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas „Šalis ta – Lietuva vadinas“.

14 d. patyriminis žygis ir atvira istorijos pamoka „Dvarų istorija žadina vaizduotę“ Kazitiškio dvaro sodyboje, su biologu, biomedicinos mokslų dr. Broniumi Šablevičiumi ir dr. profesoriumi Remigijumi Noreika.

4, 11, 18, 25 d. 14 val. akcija „Vasara su knyga“, garsiniai knygų skaitymai iš reikšmingiausių lietuvių vaikų rašytojų kūrinių sąrašo.

Kazokinės filiale

3–31 d. literatūrinė paroda „Kostui Kubilinskui – 95-eri“.

6 d. dalyvavimas himno giedojime Didžiasalio kaime. Skirta Valstybės dienai paminėti

Linkmenų filiale

3–31 d. spaudinių paroda „Liko tik prisiminimai tų dienų…“, skirta kraštiečio, poeto Antano Navacko 90-osioms gimimo metinėms.

20 d.15 val. literatūrinė popietė „Rugio želmeny vyturio giesmė“, skirta kraštiečio A. Navacko 90-osioms gimimo metinėms. Renginių ciklas „Tau AČIŪ tariu“.

27 d. 15 val. edukacinė popietė „Išbandykime siuvinėjimo meną“.

Mažėnų filiale

6–20 d. literatūros paroda „Ant žemės delno“, skirta poetės, vaikų literatūros kūrėjos Janinos Degutytės 90-mečiui.

20 d. 14 val. vasaros skaitymo akcija „Vasara su knyga“. Skaitysime lietuvių vaikų rašytojų knygas.

Meikštų filiale

3–31 d. spaudinių paroda „Stiklainyje uždaryta vasara”.

3–31 d. knygų paroda „Knygų medžioklė: vasaros skaitymo ypatumai”.

13 d. 12 val. „Hapchico” – edukacinės žaislų dirbtuvės vaikams.

21 d. 12 val. ekskursija mažiems bibliotekos skaitytojams po krašto apylinkes, skaitymai gamtoje.  

Mielagėnų filiale

6 d. 20 val. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimas;

5–31 d. knygų paroda ,,100 knygų vaikams ir Lietuvai”;

3 - 10 d. Vytauto Balevičiaus medžio dirbinių paroda ,,Žvakių šviesa”

Naujojo Daugėliškio filiale  

17–31 d. Janinos Degutytės 90-mečiui skirta spaudinių paroda „Purpuru atsivėrusi”.

Vasaros skaitymo akcija „Vasara su knyga”.

Palūšės filiale

16–27 d. būsimo albumo Mariaus Jovaišos „Neregėta Lietuva“ nuotraukų paroda.

Susitikimas su autoriumi ir parodos pristatymas.

Rimšės filiale

6–20 d. knygų ir dokumentų paroda skirta Janinos Degutytės 90-mečiui „Ugnies lašai”.

Strigailiškio filiale

11 d. 16 val. Italijos rašytojo, katalikų kunigo, vienuolio Bruno Ferrero kūrybos skaitymai.

Šiūlėnų filiale

11, 25 d. 14.00 val. vasaros skaitymo akcija „Vasara su knyga“. Skaitysime vaikų rašytojo Prano Mašioto knygeles.

Tverečiaus filiale  

4–31 d. skaitymo skatinimo akcija „Atrask Lietuvišką knygą“, literatūros paroda „Žmogus privalo žemėj būti laimingas. Jis turi, ko trokšta jo širdis“. Janinos Degutytės 90-mečiui paminėti.

Vidiškių filiale

14 d. 12 val. vasaros skaitymo akcija „Vasara su knyga”.

1–31 d. spaudinių paroda „Su žilvičio dūdele‘‘, skirta poeto, vertėjo, vaikų literatūros kūrėjo Kosto Kubilinsko 95-mečiui paminėti.

6–31 d. literatūros paroda „Ir skamba varpeliai nakčia‘‘, skirta lietuvių poetės Janinos Degutytės 90-mečiui paminėti.

 

Bibliotekos svetainėje nuolat veikia virtualios parodos:

 

Virtuali paroda RANKŲ TILTAS Į MŪSŲ ATEITĮ (SĄJŪDŽIUI–30)RANKŲ TILTAS Į MŪSŲ ATEITĮ (SĄJŪDŽIUI–30)

Virtuali paroda „Čeponis ir jo liepsnojantys peizažai“

Česlovui Kudabai skirta virtuali paroda

Virtuali paroda „Nuo Ignalinos iki Kioto ir Niujorko“, skirta kraštiečio dailininko Rimanto Rolios kūrybai

Poetui Petrui Gaulei skirta virtuali paroda IR SUPAS VIRŠ LAUKŲ DAINA – IGNALINA! IGNALINA!

Virtuali paroda „Nepriklausomybės bendraamžis“, skirta Antanui Bieliniui

Virtuali Onos Černiauskaitės kūrybos paroda „Tebus kaip pažadėta: „Aš liksiu"

Virtuali paroda „Laiškai Voldemarui“

Vienos knygos paroda „Valerija Čepulytė. IŠMAKĖ“

Virtuali paroda „Ignalina fotografijose"

ŽAVŪS SKAITYMO ŽENKLAI

KŪRYBOS METAMORFOZĖS