Naujienos

Sausio 10 dieną Laisvės gynėjų diena paminėta Mielagėnuose

Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtas renginys  „Tai uždaryk mane, tėvyne, savyje“  pradėtas Lietuvos valstybės himnu, kurį sugiedojo visi renginio dalyviai.

Biblioteka vėl kviečia į mokymus

Vykdydami gyventojų mokymo projektą „Technologijos amžiaus iššūkiams – gyvenkime saugiau", kurį remia Kultūros ministerijos Bibliotekų plėtros programa, kviečiame į mokymus jaunimui (12-16 metų).

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro auklėtinių kūrybos paroda

Rugsėjo 24 dieną Ignalinos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje buvo pristatyta Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro auklėtinių kūrybos paroda.

Jausmų atspindžiai Jono Biliūno kūryboje...

„Jiedu abu ilgus metus gyveno toli nuo vienas kito;

jiedu nei vienas ilgus metus nežinojo apie kitas kitą, kad abu kartu gyvena pasauly.

Pagaliau jiedu susitiko... Abudu nustebo vienas kitą pamatę;

abiejų vienu akimirksniu sudrebėjo širdys krūtinėse;

jiedviem rodėsi, kad jie seniai pasižįsta, kad jie jau yra vienas kitą matę.

Ir jiedu padavė vienas antram ranką...“ (Jonas Biliūnas „Jis ir ji“)