Klube „Rudenėlis“ pokalbis apie knygnešius

Renginio akimirkos

Kovo 28 dieną viešosios bibliotekos parodų salėje vyko senjorų klubo „Rudenėlis“ popietė „Knygnešiai lietuvybės sergėtojai“, skirta knygnešio dienai paminėti.

Renginys prasidėjo pasakojimu apie knygnešių veiklą Lietuvoje. Kovo 16-tąją Lietuvoje knygnešiai, spaudos draudimo metais platinę lietuviškas knygas, pagerbiami neatsitiktinai. Šią dieną gimė Jurgis Bielinis, Šiaurės Lietuvos knygnešys, daug prisidėjęs, kad būtų išsaugota lietuvių kalba, spaudos draudimo metais iš Prūsų žemių nešęs lietuvišką žodį į Lietuvą. Jis kartojo: „Nebijoti sakyti tiesą ir nešti šviesą, kad Lietuvoj nebūtų tamsu“. Tad ši diena skirta paminėti tuos drąsius žmones, kurie nepaisydami pavojų į Lietuvą gabeno uždraustą lietuvišką spaudą.
Vėliau buvo žiūrimas lietuviškas filmas „Knygnešys“. Pasibaigus filmui klubo narys Mindaugas Grušnius pasakojo apie Ignalinos krašto knygnešius ir jų veiklą mūsų krašte. Vėliau kalbėta apie tai kaip svarbu, kad šiuos žmones, kurie aukojosi dėl savo gimtos kalbos, dėl lietuviško žodžio prisimintų jaunoji karta.
Renginys, kaip visada, prasitęstas gimtadienius švenčiančių sveikinimais. Šį kartą sveikinti kovo mėnesį gimusieji. Buvo teikiamos gėlės, sakomi palinkėjimai, giedama ilgiausių metų, šokamas gimtuvininkų šokis. Einant popietei į pabaigą Vilma Stukienė paskaitė savos kūrybos eiles apie pavasarį, gamtą. Skirstantis senjorai palinkėjo vieni kitiems gražaus pavasario.