Gerinama paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybė

Projekto ženklas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Ignalinos rajono savivaldybėje“.

Projekto tikslas - gerinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, kuri yra projekto partnerė, teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, didinti gyventojų pasitenkinimą.
Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bus vykdomas paslaugų procesų modernizavimas ir patobulintų procesų įgyvendinimo užtikrinimas, įsigyjama tam reikalinga kompiuterinė įranga, knygų išdavimo ir grąžinimo įrenginys, knygų lipdės, vyks mokymai.
Siekiant tobulinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos veiklos procesus ir procedūras, bus įgyvendintas organizacijos veiklos tobulinimo planas, įdiegtas bendrojo vertinimo modelis (BVM), parengta Piliečių chartija, vyks mokymai savivaldybės vadovams ir administracijos darbuotojams.
Projekto veiklas finansuoja Europos socialinis fondas. Jos inicijuotos remiantis Ignalinos rajone atliktu vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimu. Įgyvendintas projektas prisidės prie viešųjų paslaugų kokybės gerinimo. Projektas tęsis iki 2021 metų.
Ignalinos rajono savivaldybės administracija