Knygos „Vydūnas“ pristatymas Linkmenyse

Renginio akimirkos

Šiemet minime ne tik Lietuvos atkūrimo šimtmetį, bet ir vieno ryškiausių, iškiliausių tautos mąstytojų, rašytojo, dramaturgo Vydūno 150-ąsias gimimo metines.


Džiugu, kad rugsėjo 21 dieną į Linkmenų biblioteką atvyko garbingi svečiai, naujos knygos „Vydūnas“ autoriai: filosofas, literatūrologas Vaclovas Bagdonavičius ir humanitarinių mokslų daktarė, profesorė Aušra Martišiūtė-Linartienė.
Renginio pradžioje kraštietė Gražina Ragaišienė skambino kanklėmis, Linkmenų ansamblis „Linkmena“ dainavo dainas Vydūno žodžiais.
Knygos ,,Vydūnas“ autoriai sakė, kad sovietiniais laikais Vydūnui (tikroji pavardė Vilhelmas Storostas) labai trūko dėmesio ir pagarbos, nors jo kūryba ir visuomeninė veikla verti stovėti tarp kitų garsių to meto rašytojų, kultūros veikėjų. Vydūnas žadino lietuvių tautos dvasią, buvo svarbiausias žmogiškumo ugdytojas, rašė dramas, sukūrė savo teatrą, giedotojų draugiją. Parodė, kokia graži lietuvių kalba ir kaip gražiai skamba lietuviškos dainos.
Komentuodama ekrane rodomas nuotraukas profesorė sakė, jog Vydūno dramoje „Probočių šešėliai“ vardas Daiva – sukurtas paties autoriaus. Vydūnas daug nuveikė, kaip mokytojas išugdė daug garsių asmenybių, todėl šie metai gera proga prisiminti ir pakalbėti apie jį, paskaityti jo kūrybą. Profesorė pasiūlė ir linkmeniškiams suvaidinti Vydūno dramą.
Bibliotekininkė dėkojo knygos autoriams už įdomų pasakojimą, už padovanotas bibliotekai knygas, linkėjo sėkmės kūryboje, stiprios sveikatos ir įteikė gėlių.

Lietuva, brangi šalelė,
Visados aš tavo,
Vis tik prie tavęs širdelė,
Tu tėvynė mano!
Kaip malonūs tie krašteliai,
Kalvos ir girelės!
O tyliai senovės rauda,
Nemuns giest bangelėms. /Vydūnas/