Ignalinos kultūros darbuotojai ieško naujų idėjų kūrybinių industrijų praktikai

Medis

Ignalinos rajono savivaldybės administracija parengė ir Švietimo mainų paramos fondui (Erasmus + programos suaugusiųjų švietimo sektoriui) pateikė projektą „Kūrybinių industrijų plėtra Portugalijos kultūros įstaigose“. Projektas tapo vienu iš dešimties geriausiai įvertintų ir gavo finansavimą.


Rengiant projektą buvo siekiama ieškoti naujų galimybių ir konkrečios pagalbos Ignalinos kaip kurortinės teritorijos kultūriniam gyvenimui pagyvinti, padaryti jį įdomesnį, kokybiškesnį, konkurencingesnį, atitinkantį šiuolaikinio gyvenimo reikalavimus. Projekto veiklos prasidės šešių Ignalinos kultūros įstaigų administratorių išvyka į Portugaliją, kur jie susipažins su šioje šalyje veikiančiais kūrybinių industrijų modeliais. Kelionė suplanuota 2018 metų rugsėjo 17-25 dienomis. Pagrindinės veiklos: įvairių kūrybines-kultūrines industrijas naudojančių Portugalijos įstaigų lankymas, jų veiklos, vykdomų projektų stebėjimas ir aptarimas.
Tikimasi, kad kultūros darbuotojai įgis naujų žinių, parsiveš gerosios patirties ir svarbiausia – patirs daug teigiamų emocijų, kelionės, pažinčių, bendravimo ir dalijimosi džiaugsmą, kuris taps puikiu motyvaciniu postūmiu kultūriniame darbe ieškoti naujų veiklos formų, pritaikyti jau išbandytus modelius, drąsiai siekti originalumo ir nuolat tobulinti kultūros produktą. Sugrįžę iš kelionės kultūros darbuotojai savo įstaigose panaudoti įgytas žinias ir įdiegti naujas veiklas, skirtas suaugusiam kultūros vartotojui. Atsižvelgiant į planuojamas veiklas ir siekiamus teigiamus pokyčius buvo suformuluoti 3 pagrindiniai projekto tikslai:
- susipažinti su skirtingų kultūros institucijų veiklomis Portugalijoje, aktyvinant Ignalinos meno ir suaugusiųjų bendruomenės komunikacijos procesą kūrybinių industrijų praktikoje;
- įvertinti Portugalijos kūrybinių industrijų sektoriaus potencialą, siejant jį su kurorto statuso siekiančio Ignalinos miesto kultūros įstaigų patirtimi ;
- pritaikyti galimas naujas iniciatyvas rajono kultūros įstaigose, gerinant paslaugas, teikiamas suaugusiajam kultūros vartotojui.
Kūrybinės ir kultūrinės industrijos Lietuvoje vis dar naujas reiškinys, nors šiuolaikinio pasaulio ekonomikoje kultūros plėtra ir kultūrinių aplinkų formavimas sukuria vis didesnę pridėtinę vertę. Iš anglų kalbos kilęs terminas „kūrybinės-kultūrinės industrijos“ nurodo į kultūrinę veiklą, kurios pagrindas – kūrybiškumas ir talentai, o veiklos rezultatai – intelektine nuosavybe grindžiami visuomenei prieinami produktai: įvairūs išradimai, naujos idėjos bei projektai. Kūrybinės industrijos – sintetinė, daugialypė veikla, reikalaujanti meninių, vadybinių, interpretacinių gebėjimų, kultūros bei informacinių technologijų išmanymo. Vakarų ekonomistų teigimu, ši veikla jau tapo perspektyviausia dabartinės ekonomikos atšaka. Sėkminga industrijų veikla kuria naujus vartotojus, padeda įvesti į rinką originalius kultūros produktus, pritraukti nuolatinius turistų srautus, skatina paslaugų sektoriaus plėtrą, gebėjimų ir žinių ekonomiką, kūrybinių kompetencijų augimą. Dėmesys kultūrinėms industrijoms skirtas ir 2010 m. patvirtintoje Lietuvos inovacijų 2010-2020 metų strategijoje. Pirmas kūrybinės industrijos pavyzdys Lietuvoje – šiuolaikinės scenos menų inkubatorius „Menų spaustuvė". Šiuo metu Baltijos šalyse kūrybinių industrijų pavyzdžių yra labai nedaug, o Vakarų Europos šalyse ši sritis plėtojama nuo aštuntojo dešimtmečio. Europos augimo strategijoje „Europa 2020“ kūrybingos visuomenės kūrimas yra vienas iš strateginių prioritetų, kultūrinės industrijos yra pristatoma kaip pamatinė vertybė.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

 

 erasmus