Knygos pristatymas Linkmenyse

Renginio akimirkos

Linkmenų bibliotekos skaitytojai balandžio 26 dieną susitiko renginyje, kuriame buvo pristatyta Palūšės filialo bibliotekininkės Ritos Ramanauskienės knyga ,,Palūšė savita mažo kaimelio istorija“. 2015 metais parašytą knygą pristatė pati autorė.


Renginį pradėjo Linkmenų etnografinis ansamblis ,,Linkmena“ dainomis apie Lietuvą, Linkmenis.
Rita Ramanauskienė kalbėdama apie savo knygą, sakė, kad knygos rašymas prasidėjo, dar tada, kai Palūšės biblioteka buvo įsikūrusi klebonijos patalpose. Senas pomėgis užrašinėti kaimo žmonių prisiminimus paskatino domėtis Palūšės kaimo gyvenimu. Nusprendus išleisti knygą, daug kalbėjosi ir užrašinėjo vietinių žmonių pasakojimus, domėjosi religiniu gyvenimu, mokykla, turistine baze.
Po įdomaus pasakojimo bibliotekininkė Rita pristatė savo parengtą parodą ,,Palūšė laikmečio verpetuos“. Parodoje eksponuojami spaudiniai ir straipsniai apie tuos šviesius žmones, kurie mažai aprašyti knygoje, bet jie kaime šviečia savo gražiais darbais ir išskirtiniais talentais.
Pabaigoje Linkmenų laisvalaikio organizatorė Marytė Alesionkienė papasakojo girdėtą linksmą pasakojimą apie ,,Palūšės neištikimybės kelią einantį po namu“, dar ansamblis padainavo dainą ,,Palūšė“. Dėkojau kolegei už įdomų knygos ir parodos pristatymą, linkėjau dar daug kūrybinių minčių, sėmės, juk praėjęs laikas neprailgo , o tik priminė šių metų Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės temą.