Kultūros diena švęsta Vidiškių dvare

Renginio akimirkos

Saulėtą balandžio 13-osios popietę Ignalinos rajono kultūros darbuotojai rinkosi į Vidiškių dvarą. Nuostabioje aplinkoje buvo paminėta Pasaulinė kultūros diena, pasveikinti labiausiai nusipelnę kultūros puoselėtojai, dėkota visiems puoselėjantiems krašto kultūros tradicijas ir kuriantiems dvasines vertybes. Renginys pradėtas menine senovinio šokio ir poezijos kompozicija, kurią dovanojo Vidiškių gimnazijos mokytojai ir mokiniai.


Kultūros darbuotojus pasveikino savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis ir dvaro savininkas Kęstutis Mozeris. Šventėje dalyvavo mero pavaduotojas Laimutis Ragaišis, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė, vyr. specialistė Rasa Juodagalvienė, Ignalinos kultūros centro, krašto muziejaus, viešosios bibliotekos vadovai ir darbuotojai.
„Jūs esate arčiausiai žmonių, jūs nešate kultūrą į tolimiausius rajono kampelius. Jūsų darbo vertę ir prasmę pajuntame dalyvaudami valstybinėse ir tradicinėse šventėse, festivaliuose, įvairiuose kaimų susibūrimuose. Jūs prisidedate prie taikos žemėje. Kai aplink tiek pykčio ir agresijos, nešate gėrį ir šilumą...“,– sveikindamas kultūros darbuotojus ir dėkodamas jiems už darbus puoselėjant ir garsinant Ignalinos kraštą kalbėjo meras Henrikas Šiaudinis. Už ilgametį darbą, iniciatyvas, kūrybiškumą ir bendruomenės būrimą padėkos raštus meras įteikė Dysnos, Grybėnų, Mažėnų kaimo bibliotekininkėms, Taujūnų ir Mielagėnų kaimų laisvalaikio organizatorėms, pasveikintos dvi Ignalinos viešosios bibliotekos bibliotekininkės ir Ignalinos kultūros ir sporto centro scenografas.
Jau 12-tą kartą Ignalinos rajone renkama Metų bibliotekininkė. Kultūros diena buvo pati geriausia proga paskelbti šių metų prasmingos nominacijos nugalėtoją. Ignalinos viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė džiaugėsi buvusiais projektais, gražiais renginiais ir Metų bibliotekininkės taurę už didžiausius nuopelnus įteikė Laimai Andrijauskienei. Skaitytojų mylima bibliotekininkė daug prisidėjo įgyvendinant projektą „Piliakalnių istorija žadina vaizduotę“, organizuojant įvairius renginius. Dėkodama už įvertinimą Laima Andrijauskienė sakė, kad Metų bibliotekininko taurė – tai viso kolektyvo apdovanojimas, nes darbas buvo bendras.
Dvaro savininkas Kęstutis Mozeris šventės dalyviams pristatė Vidiškių dvaro – Lietuvos valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – istoriją, minėjo, kad čia jo šeimos antrieji namai, kuriuose saugoma dalis vertingos baldų ir paveikslų kolekcijos. Iš buvusių 22 dvaro pastatų išlikę 6, be pagrindinio pastato dar yra pirtis, daržinė, oficina, ledainė ir bravoras. Pietinėje rūmų pusėje yra vienas gražiausių Lietuvoje terasinių parkų. Dvarą savininkas bendruomenei atveria tik keletą kartų per metus. Iš kultūros darbuotojų jis sakė laukiąs įdomių iniciatyvų ir pasiūlymą, nes jam labai svarbu, kad čia vyksta ir ateityje vyktų kultūros renginiai, kuriuose ir jis pats visada stengiasi dalyvauti.
Šventiniame renginyje keletą dainų atliko ir puikią nuotaiką dovanojo Vidos Ksenzovienės parengti solistai, daugelio konkursų laureatai Liveta Kavaliauskaitė ir Mantas Bendorius. Kultūros darbuotojai dar pasigėrėjo dvaro erdvėmis, pabendravo prie arbatos, o vėliau išvyko į Molėtų rajone esantį Žalvario parką.
Kultūros dienos proga meras Henrikas Šiaudinis savivaldybės padėkos raštais apdovanojo šiuos kultūros darbuotojus:
1. Vandą Laurinavičienę, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dysnos filialo vyresniąją bibliotekininkę, už ilgametį darbą, iniciatyvas ir aktyvumą buriant vietos bendruomenę;
2. Dalią Koršul, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Grybėnų filialo vyresniąją bibliotekininkę, už ilgametį darbą, iniciatyvas ir aktyvumą buriant vietos bendruomenę;
3. Rūtą Juršienę, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresniąją bibliotekininkę, už ilgametį, kūrybišką darbą, aktyvią veiklą ugdant jaunosios kartos meilę knygai;
4. Laimą Andrijauskienę, laikinai einančią Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Suaugusių vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pareigas, už pagarbą bibliotekininko profesijai, meilę knygai, aktyvią profesinę veiklą, originalias iniciatyvas ir kūrybiškumą;
5. Elvyrą Zakažauskienę, Ignalinos kultūros ir sporto centro Taujūnų kaimo seklyčios laisvalaikio organizatorę, už ilgametę kultūrinę veiklą;
6. Aldoną Černiauskienę, Ignalinos kultūros ir sporto centro Mielagėnų kaimo seklyčios laisvalaikio organizatorę, už ilgametę kultūrinę ir bendruomeninę veiklą;
7. Liudmilą Kazakevičienę, Ignalinos kultūros ir sporto centro Mažėnų kaimo seklyčios laisvalaikio organizatorę, už gražių kultūrinių ir bendruomeninių idėjų įgyvendinimą;
8. Dainių Gužą, Ignalinos kultūros ir sporto centro scenografą, už kūrybingą, kruopštų ir atsakingą darbą.
Parengė Lina Kovalevskienė