Renginiai Ignalinoje ir filialuose 2019 m. liepos m?nes?

IGNALINOS VIEOJOJE BIBLIOTEKOJE

16 d. abonemente paroda Ignalina lelijos iede.

115 d. spaudini? paroda Informacijos ir kratotyros skaitykloje Liepos 6-oji Lietuvos Karaliaus Mindaugo kar?navimo diena. Durb?s ir algirio m?io dienos. 

130 d. abonemento stenduose dokument? paroda  Lietuvi? poetui, vert?jui, literat?ros kritikui, Lietuvos nacionalin?s premijos laureato A. Nykos-Nili?no 100-me?iui paym?ti. 

12 d. 12.30 val. metodin? bibliotekinink? ivyka ? Pakruojo rajono savivaldyb?s Juozo pauktelio vie?j? bibliotek?.

25 d. 17 val. susitikimas su kratiete, istorike, dr. Ingrida Jakubavi?iene. Renginys skirtas Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstyb?s Prezidento Antano Smetonos metams.

Vaik? literat?ros skyriuje

3 d.rugpj??io 21 d.  11 val.vasaros skaitymo akcija Vasara su knyga Atrask vasaros nuotyk?.  T?siamas Skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?.

Mayli? skaitykloje

3 d.-rugpj??io 21 d. tre?iadieniais 11 val.vasaros skaitymo akcija Vasara su knyga.

FILIALUOSE

Ceikini? filiale

T?siamas skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

231 d. nauj? knyg? paroda Spalvingas knyg? pasaulis.

13 d. 13.00 val. iniciatyva Atverk duris vasarai.

 27 d. 13.00 val. iniciatyva Atverk duris vasarai.

Didiasalio filiale

T?siamas Skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?.

4, 11, 18, 25 d. 11 val. Vasara su knyga. 

 2 d. - 31 d. Didiasalio vaik? globos ir socialin?s paramos eimai centro vaik?, siuvin?t? adatini? paroda.

18 d.  11.00 val. LIETUVOS POLICIJA KVIE?IA susitikti su POLICIJOS PAREIG?NAIS bibliotekoje, bus kalbama apie tai, kaip apsisaugoti nuo suk?iavimo ir kienvagys?i? taip pat apie smurtini? nusikaltim? prevencij?.

Dietkau?iznos filialas

T?siamas Skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?

6 d. 20 val. Dietkau?iznos bendruomen?s vakaron? Dainuoju Lietuvai, skirta Valstyb?s dienai pamin?ti.

18 d. 13.30 val. LIETUVOS POLICIJA KVIE?IA susitikti su POLICIJOS PAREIG?NAIS bibliotekoje, bus kalbama apie tai, kaip apsisaugoti nuo suk?iavimo ir kienvagys?i? taip pat apie smurtini? nusikaltim? prevencij?.

Naujasis Daug?likis 15.30 val.

21 d. 11 val. Visada inojau, kad ivykstu laikinai... susitikimas su VU Ekonomikos fakulteto mokslo prodekanu L.Tarasoniu i rengini? ciklo Su Lietuva irdyje skirta Lietuvi? metams (emigrantai).

D?kto filiale                    

25 d. vaik? vasaros dienos  stovykla Amatai atgyja pasakose

2 d. edukacija Vilnos pasaka su tautodailininke Marijona Lukaevi?iene.

3 d. k?rybin? atraktyvi ikyla gamtoje ,,Suraskime pasakos heroj?.

4 d. ,,Iekokime pasak? lobi?.

5 d. K?rybin?s dirbtuv?s ,,Sukurkime savo pasak?

12 ir 26 d. 14 val. Vaik? vasaros popiet?s ,,Penkta diena, skirta  akcijai ,,Vasara su knyga.

19 d. 14.00 val. LIETUVOS POLICIJA KVIE?IA susitikti su POLICIJOS PAREIG?NAIS bibliotekoje, bus kalbama apie tai, kaip apsisaugoti nuo suk?iavimo ir kienvagys?i? taip pat apie smurtini? nusikaltim? prevencij?.

Dysnos filiale

T?siamas Skaitymo i?kis ,,Skaitydami mes pakeisime pasaul?.

Tre?iadieniais 11 val. vasaros skaitymo  akcija ,,Vasara su knyga.

130 d. Valentinos Boreiko  tapybos paroda ,, Akimirkos, kai gali sustoti  ir gro?tis.

1liepos 30 d. Martyno Nareikos (6 metukai) keramikos darbeli? paroda ,,Mau rankeli? gra?s darbeliai.

231 d. dokument?  paroda Kelion? po Mindaugo laik?  Lietuv?, skirta Mindaugo kar?navimo ir Valstyb?s dienai.

17 d. edukacinis usi?mimas Pieno kelias: Sviesto ir s?rio gamyba pasitelkiant senovinius gamybos ?rankius.

24 d. paintin? ivyka Painkime krato gamt?.

Gil?t? filiale

T?siamas Skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?.             

131 d. literat?ros paroda iduotas medis, skirta Alfonso Nykos-NIli?no, lietuvi? poeto, vert?jo, literat?ros kritiko, Lietuvos nacionalin?s premijos laureato 100-me?iui paym?ti.

6 d. 21 val. Gil?t? kaimo bendruomen? kvie?iama giedoti Tautin? giesm?.

Gryb?n? filiale

231 d. literat?ros paroda Menu akimirk? aving?, skirta A. Pukino 220-ies met? gimimo jubiliejui

4 d. 14 val. garsiniai skaitymai, skirti Skaitymo skatinimo akcijai. Skaitysime A. Pukino k?rinius vaikams.

5 d. 10.00 val. LIETUVOS POLICIJA KVIE?IA susitikti su POLICIJOS PAREIG?NAIS bibliotekoje, bus kalbama apie tai, kaip apsisaugoti nuo suk?iavimo ir kienvagys?i? taip pat apie smurtini? nusikaltim? prevencij?.

10 d. 11.30 val. ekskursija po Auktaitijos nacionalin? park?.

18 d. 14 val. edukacin? pamoka Mano knygel?. Sve?iuose Rasa Trubilien?

27 d. 14 val. edukacija su knyg? dailininke, grafike Deimante Rybakoviene

Kazitikio filiale

T?siamas skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

25 d. 11 d. 10.30 val.  iniciatyva Atverk duris vasarai.

25 d. vaik? vasaros dienos  stovykla ,,Amatai atgyja pasakose.

2 d. stovykla K?rybin? ikyla gamtoje Suraskime pasak? herojus.

3 d. stovykla Stebukling? oleli? arbata.

4 d. stovykla Iekome pasak? lobi?.

5 d. stovykla Sukurkime savo pasak?. 

18 d.13.30 val. ivyka ? Gryb?n? bibliotek? su edukaciniu usi?mimu Mano knygel?. (su direktore suderinta)

20 d. 13 val. susitikimas su kratie?iu, poetu Vladu Vaitkevi?iumi, naujos knygos Poetas vasaros pievose pristatymas.

3, 10, 17 d. 14 val. skaitymo skatinimo akcija Vasara su knyga.

Kazokin?s filiale

231 d. literat?ros paroda Ignalinos kratas.

T?siamas skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?.

Linkmen? filiale

213 d. temin? spaudini? paroda Lietuvos architekt?ra, skirta tarptautinei architekt? dienai.

T?siamas skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?.

11 d. 14 val. garsiniai skaitymai I m?gstamiausios mano knygos.

Meikt? filiale

5 d. 12 val. iniciatyva ,,Atverk duris vasarai?, edukacija ,,Hap?iko spalvotas vaik? pasaulis?.

5 d. 14 val. kompleksinis renginys ,,Vardan tos Lietuvos.

5-15 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s Vieosios bibliotekos projekto,,Dvar? istorija adina vaizduot? keliaujanti tapybos darb? paroda.

13, 20, 27 d. 12 val.  iniciatyvos vaikams ,,Atverk duris vasarai veiklos.

Mielag?n? filiale

4 d. 10.00 val. LIETUVOS POLICIJA KVIE?IA susitikti su POLICIJOS PAREIG?NAIS bibliotekoje, bus kalbama apie tai, kaip apsisaugoti nuo suk?iavimo ir kienvagys?i? taip pat apie smurtini? nusikaltim? prevencij?.

13, 20, 27 d. 1014 val. akcijos ,,Atverk duris vasarai veiklos.  

25 d. 13 val. edukacinis usi?mimas su Jolanta Kuriame dekoracij?  i gamtini? mediag?. 

Naujojo Daug?likio filiale

923 d. spaudini? paroda em?s poetas. Alfonso Nykos-Nyli?no 100-me?iui paym?ti.

11 d., 25 d. 14.30 val. akcijos Atverk duris vasarai veiklos.

18 d. 15.30 val. LIETUVOS POLICIJA KVIE?IA susitikti su POLICIJOS PAREIG?NAIS bibliotekoje, bus kalbama apie tai, kaip apsisaugoti nuo suk?iavimo ir kienvagys?i? taip pat apie smurtini? nusikaltim? prevencij?.

Rim?s filiale

9 d. ir 16 d. nuo 14 val. akcijos Atverk duris vasarai veiklos.

1920 d. knyg? ir dokument? paroda skirta Ernesto Hemingv?jaus 120-me?io. proga Tur?ti ir netur?ti.

19 d. 12.00 val. LIETUVOS POLICIJA KVIE?IA susitikti su POLICIJOS PAREIG?NAIS bibliotekoje, bus kalbama apie tai, kaip apsisaugoti nuo suk?iavimo ir kienvagys?i? taip pat apie smurtini? nusikaltim? prevencij?.

i?l?n? filiale

T?siamas Skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?.

10 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai Vasara su knyga. Skaitysime Juozo Tumo-Vaiganto k?rinius vaikams. 14.00 val. k?rybin?s dirbtuv?s.

12 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai: Vasara su knyga. Skaitysime Juozo Tumo-Vaiganto k?rinius vaikams.

24 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai Vasara su knyga. Skaitysime Juozo Tumo - Vaiganto k?rinius vaikams. 14.00 val. k?rybin?s dirbtuv?s.

26 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai: Vasara su knyga. Skaitysime Juozo Tumo-Vaiganto k?rinius vaikams.

Tvere?iaus filiale

T?siamas Skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?.

1631 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Dvar? istorija adina vaizduot? keliaujanti tapybos darb? paroda. Paroda bus eksponuojama Ignalinos kult?ros ir sporto centro Tvere?iaus padalinyje.

Vidiki? filiale

T?siamas Skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?

5 d.12 val. Skaitysime Juozo Tumo-Vaiganto k?rin?lius  vaikams.

131 d. spaudini? paroda Sveikata be vaist? .

 

                     

Bibliotekos svetain?je nuolat veikia virtualios parodos:

Virtuali paroda Agota Ramut? Rimelien?. odi? ir skai?i? derm?

Virtuali paroda Lietuvos matematik? patriarchas Zigmas emaitis

Virtuali paroda, skirta kratie?iui poetui Vladui Vaitkevi?iui 

Virtuali paroda ?eponis ir jo liepsnojantys peizaai

?eslovui Kudabai skirta virtuali paroda

Virtuali paroda Nuo Ignalinos iki Kioto ir Niujorko, skirta kratie?io dailininko Rimanto Rolios k?rybai

Poetui Petrui Gaulei skirta virtuali paroda IR SUPAS VIR LAUK? DAINA IGNALINA! IGNALINA! 

Virtuali paroda Nepriklausomyb?s bendraamis, skirta Antanui Bieliniui 

Virtuali Onos ?erniauskait?s k?rybos paroda Tebus kaip paad?ta: A liksiu"

Virtuali paroda Laikai Voldemarui

Vienos knygos paroda Valerija ?epulyt?. IMAK?

Virtuali paroda Ignalina fotografijose"

AV?S SKAITYMO ENKLAI

K?RYBOS METAMORFOZ?S

Ignalinos rajono savivaldyb?s vieojoje bibliotekoje pristatytas projektas Amatai atgyja pasakose , kurio tikslas sudaryti s?lygas Ignalinos rajono vaikams ir jaunimui, vasaros stovykl? metu, per skaitym?, painti krato kult?ros tradicijas ir senuosius amatus. Projekto veikl? koordinator? Lina Staliauskien? trumpai pristat? kaip ir kod?l atsirado is projektas, kokios veiklos laukia bibliotekinink?, savanori?, stovykl? dalyvi?. Prisistat? ir stovyklose su vaikais bendrausiantys Ignalinos vieosios bibliotekos Vaik? literat?ros skyriaus personaai M?sliukas, pel?da Paul?, klounas Vitaminas.

?vairi? mokslo sri?i? literat?ra

1. Antanas Beinaravi?ius : tapyba : [albumas] / [sudarytojai Nijol? Kalinauskait?-Beinaravi?ien?, Antanas Beinaravi?ius]. - Vilnius : [A. Beinaravi?ius], 2018. - 264 p
2. Dabar tau skaud?s : slapti jaunesniojo gydytojo dienora?iai / Adam Kay ; i angl? kalbos vert? Paul? Budrait?. - Kaunas : Jotema, [2019] (Kaunas : Spindulio sp.). - 271, [1] p.
3. Ignalina dangaus takais : [fotoalbumas] / [sudar? Valentinas Juraitis, Lina Kovalevskien?]. - Vilnius : Vyzdys, 2019. - 76 p.
4. Ir saugok mus nuo piktojo... : [e?linis elito gyvenimas, papasakotas Henriko Daktaro ir Vlado Belecko] / [R?ta Janutien?]. - Vilnius : Nataiva, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 390, [1] p.
5. Istoriko Jono Ani?o Vileiiada / Juozas Vytautas Uzdila. - Vilnius : Gair?s, 2018 (Vilnius : Baltijos kopija). - 93, [1] p.
6. Juodemis : Holokaustas kaip istorija ir persp?jimas / Timothy Snyder ; i angl? kalbos vert? Aistis ekevi?ius. - Kaunas : Jotema, [2019] (Kaunas : Spindulio sp.). - 439, [3] p.
7. Juozas Dringelis / Laimut? Cibulskien? ir Elena Glavickien?. - Vilnius : Lietuvos Nepriklausomyb?s Akto signatar? klubas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 223, [1] p
8. Lietuvi? dainos Amerikoje, ?raytos Jono Balio (1949-1951) [Natos] = Lithuanian folksongs in America recorded by Jonas Balys (1949-1951) / sudar? ir pareng? Aust? Nakien? ir R?ta arskien? ; [vert?ja Elena Brad?nait?-Aglinskien?]. - Vilnius : Lietuvi? literat?ros ir tautosakos institutas, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 151, [1] p.
9. Lietuvos Respublikos Auk?iausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo (1990-1992) nari? biografinis odynas / Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos ir edukologijos institutas ; [sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamoaitis, Danut? Blayt?-Bauien?]. - Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2018. - 655 p.
10. Lietuvos teism? istorija ir dabartis : [Lietuvos teism? istorijos sintez? ir iuolaikin?s teism? sistemos apvalga, skirta nepriklausomos Lietuvos Respublikos teism? ?steigimo imtme?iui] / sudar? ir redagavo Dovil? Sagatien?. - [Vilnius] : Small Art, 2018. - 181, [2] p. .
11. Mind?nai kvie?ia : leidinys skiriamas Eer? vejybos muziejaus 30-me?iui / [sudarytojai Andrejus Gaidamavi?ius ir Alfreda Petrauskien?]. - [Vilnius] : [Petro ofsetas] ; [Mind?nai, Mol?t? r.] : Klubas KOPS, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 31, [1] p.
12. Naujojo Daug?likio parapija / [Romutis Matkevi?ius (Matusa)]. - [Vilnius] : [BMK leidykla], 2019 (Vilnius : BMK l-kla). - 175, [1] p.
13. Paleidimas : atsidavimo ir susitaikymo kelias / David R. Hawkins ; [i angl? kalbos vert? Laimut? Marija ukauskien?]. - Kaunas : Mijalba, 2018 (Vilnius : Spauda). - 269, [1] p.
14. The literary field under Communist rule / edited by Aura Jurgutien? and Dalia Satkauskyt?. - Boston : [Academic Studies Press], 2018. - xvii, 239 p.
15. Umirtas desantas : slaptos altojo karo istorijos / Arvydas Anuauskas. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, [2019] (Vilnius : Petro ofsetas). - 247, [1] p.
16. Vilnietikas yd? pasaulis : [straipsni?, rayt? periodiniams leidiniams, rinktin?] / Aaronas Garonas ; [sudar? Tamara Garon, Eugenijus Garonas] ; [i jidi kalbos vert? Indr? Jofyt?]. - Vilnius : uv?dra, 2018 (Kaunas : Kopa). - 195, [7] p.

Groin? literat?ra

1. Absoliutus ?rodymas : [detektyvinis romanas] / Peter James ; i angl? kalbos vert? Dalia Paslauskien?. - Kaunas : Jotema, [2019] (Kaunas : Spindulio sp.). - 528 p.
2. Apviestoji : [atsiminimai] / Tara Westover ; i angl? kalbos vert? Aura Stanaityt?-Karsokien?. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, [2018] (Vilnius : BALTO print). - 453, [2] p
3. Balta j?ra : romanas / Roy Jacobsen ; i norveg? kalbos vert? Nora Strikauskait?. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, [2019] (Vilnius : Spauda). - 254, [1] p
4. Bit?s : [romanas] / Laline Paull ; i angl? kalbos vert? Paul? Budrait?. - Kaunas : Jotema, [2018] (Kaunas : Spindulio sp.). - 335, [1] p.
5. Eleonorai Olifant viskas gerai : romanas / Gail Honeyman ; i angl? kalbos vert? Vaida Kelerien?. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, [2018] (Vilnius : Spauda). - 436, [2] p.
6. Gaidio baras : [romanas] / John Grisham ; i angl? kalbos vert? Bronislovas Bruas. - Kaunas : Jotema, [2019] (Kaunas : Spindulio sp.). - 365, [2] p.
7. Gr?ink mane : romanas / B.A. Paris ; i angl? kalbos vert? Laima Pacevi?ien?. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, [2019] (Vilnius : Standart? sp.). - 325, [2] p.
8. Jovaro ?duba : [inspektoriaus Rajeno detektyvas] / L.J. Ross ; i angl? kalbos vert? Dalia Paslauskien?. - Kaunas : Jotema, [2018] (Kaunas : Spindulio sp.). - 335, [1] p.
9. Juodoji Vilniaus saul? : romanas / Marius Marcinkevi?ius. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 410, [5] p.
10. Kraujo ryiai : [detektyvinis romanas] / Angela Marsons ; i angl? kalbos vert? Bronislovas Bruas. - Kaunas : Jotema, [2018] (Vilnius : Standart? sp.). - 351 p.
11. Krucifiksas : [detektyvinis romanas] / Chris Carter ; i angl? kalbos vert? Vilma Krinevi?ien?. - Kaunas : Jotema, [2019] (Kaunas : Spindulio sp.). - 383, [1] p.
12. Kur inyksta dingusieji : [romanas] / Emma Rowley ; i angl? kalbos vert? Dalia Paslauskien?. - Kaunas : Jotema, [2018] (Kaunas : Spindulio sp.). - 350, [2] p.
13. Maestro : romanas / Birut? Jonukait?. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, 2019. - 413, [3] p.
14. Mano vyro mona : [romanas] / Jane Corry ; i angl? kalbos vert? Paul? Budrait?. - Kaunas : Jotema, 2019 (Gargdai : ScandBook). - 494, [2] p.
15. Meil?s laboratorija : romanas / Kat Cantrell (Ket? Kentrel) ; [i angl? kalbos vert? Janina Uubalyt?]. - Vilnius : Svajoni? knygos, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 186, [1] p.
16. Nepaleisk : [romanas] / Harlan Coben ; i angl? kalbos vert? Vilma Krinevi?ien?. - Kaunas : Jotema, [2018] (Kaunas : Spindulio sp.). - 300, [2] p.
17. Neregimieji : romanas / Roy Jacobsen ; i norveg? kalbos vert? Nora Strikauskait?. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, [2018] (Vilnius : Standart? sp.). - 261, [1] p.
18. Padai pilni vini? : romanas apie Salom?j? N?r? / Aldona Ruseckait?. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, [2018] (Vilnius : Spauda). - 278, [2] p.
19. Sugr?imas ? Aliask? : [romanas] / Kristin Hannah ; i angl? kalbos vert? Sandra Siaurodin?. - Kaunas : Jotema, [2018] (Vilnius : Standart? sp.). - 511, [1] p.
20. Svetimas vaikas : [detektyvinis romanas] / Rachel Abbott ; i angl? kalbos vert? Sandra Siaurodin?. - [Kaunas] : Jotema, [2019]. - 384 p.
21. Tada ji dingo : [romanas] / Lisa Jewell ; i angl? kalbos vert? Bronislovas Bruas. - Kaunas : Jotema, 2019 (Gargdai : ScandBook). - 302, [1] p.
22. Tre?ioji auka : [detektyvinis romanas] / Lisa Gardner ; i angl? kalbos vert? Dalia Paslauskien?. - Kaunas : Jotema, 2019. - 400 p.
23. T?li pinig? galia : istorinis romanas / [Valentina Zeitler]. - Vilnius : Algimantas, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 214, [1] p.

1 d.  startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

120 d. Elenos Gaidelien?s tapybos darb? paroda Kitoks gyvenimas.

125 d. temin? spaudini? paroda Ilgesys su parate Tremtis, skirta Gedulo ir vilties dienai

5 d. 10 val.  projekto Amatai atgyja pasakose pristatymas.

5 d.  11 val. lenk? vaik? delegacijos ekskursija po bibliotek?.

5 d. 17 val. siuvimo edukacija su Daiva ?eberakiene.

6 d. 9.0017.00 val.  kompiuterinio ratingumo mokymai. Prisijungusi LIETUVA.

7 d. 9.00-11.30 val.  ugdymo karjerai diena ok ? t?v? klumpes bibliotekoje.

7 d. 20.30 val. Europos solidarumo korpuso savanori? organizuotas kino vakaras.

19 d. 16 val. Lietuvos Nepriklausom?j? raytoj? s?jungos ir Spindulio literat?rin?s draugijos nario,  redaktoriaus, vert?jo, poeto  Leopoldo Stanevi?iaus k?rybos popiet?.

21liepos 31 d. dailininko,  karikat?risto, grafiko Jono Varno darb?  paroda.

26liepos 10 d. spaudini? paroda Liepos 6-oji Lietuvos Karaliaus Mindaugo kar?navimo diena. Durb?s ir algirio m?i? dienos.

27 d. 17 val. Agotos Ramut?s Rimelien?s k?rybos vakaras Mes sudegame laike.

Vaik? literat?ros skyriuje

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

1 d. ?sijungiame ? projekt? Atverk duris vasarai.

.Mayli? skaitykloje

1 d. ?sijungiame ? projekt? Atverk duris vasarai.

FILIALUOSE

Ceikini? filiale

130 d. literat?ros paroda Mano metai eina per mones, skirta Lietuvos tapytojo, poeto Antano Martinai?io 80-me?iui.

1430 d. vaik? darbeli? paroda Mano pasakos kelias.

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

1 d. 13.00 val. iniciatyva Atverk duris vasarai.

1014 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose savanori? ir bibliotekinink? mokymai Ignalinoje.

15 d. 13.00 val. iniciatyva Atverk duris vasarai.

1829 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose vaik? vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

18 d. Pasak? molis.

19 d. Vilnos pasaka.

20 d. Tapyba pasakoje.

21 d. Iekokime pasak? lobi?".

22 d. K?rybin?, atraktyvi ikyla gamtoje Suraskime pasakos herojaus.

25 d. Paintin? ekskursija ? Lietuvos temin? sodyb? su edukacija apie duon? nuo gr?do iki duonos ant stalo.

26 d. Lietuvi? liaudies pasak? su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas.

27 d. Pasaka be galo.

28 d. Stebukling? oleli? arbata

29 d. Sukurkime savo pasak?.

29 d. 13.00 val.  Iniciatyva Atverk duris vasarai.

Didiasalio filiale

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

1 -30 d. Jovitos Stamulien?s siuvin?t? paveiksl? paroda Si?lo magija.

1014 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose savanori? ir bibliotekinink? mokymai Ignalinoje.

1829 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose vaik? vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

18 d. Pasaka be galo.

19 d.  Tapyba pasakoje

20 d.  Pasak? molis.

21 d. Vilnos pasaka.

22 d. Iekokime pasak? lobi?".

25 d. Paintin? ekskursija ? Lietuvos temin? sodyb? su edukacija apie duon? nuo gr?do iki duonos ant stalo.

26 d. Stebukling? oleli? arbata  .

27 d. Lietuvi? liaudies pasak? su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas.

28 d. K?rybin?, atraktyvi ikyla gamtoje Suraskime pasakos herojaus.

29 d. Sukurkime savo pasak?.

1120 d. Bendro krato bibliotek? ir Didiasalio Ryto gimnazijos projekto  Tvere?iaus krato vietovardiai veiklos.

Dietkau?iznos filiale

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

15 d. 11 val. susitikimas su kratiete, mokytoja V. Musteikiene i rengini? ciklo T?vik?s takaisSu t?vike irdyje .

19 d. 14 val. susitikimas su Didiasalio Ryto gimnazijos mokytoja N. Keraitiene ir moksleiviais.  Bendras krato bibliotek? ir Didiasalio Ryto gimnazijos projektas Tvere?iaus krato vietovardiai.

D?kto filiale   

131 d. spaudini? paroda ,,D?ktas poezijos posmuose.

4 d.  16 val. skaitytoj? klubo susitikimas, knygos Nora Ikstena Motinos pienas aptarimas.

1014 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose savanori? ir bibliotekinink? mokymai Ignalinoje.

2229 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose vaik? vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

22  d. ,,Tapyba pasakoje,

25 d. ,,Pasaka be galo,

26 d. ,,Vilnos pasaka,

27 d. Paintin? ekskursija ? temin? sodyb? su edukacija apie duon?,,Nuo gr?do iki duonos stalo,

28 d. ,,Pasak? molis,

29 d. Lietuvi? liaudies  pasak? su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas.

Dysnos filiale

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

5 d. 15 val. tre?iadienio skaitymai Dysnos bibliotekoje, skirti akcijai Vasara su knyga.

11 d. susitikimas su  Didiasalio Ryto gimnazijos mokytoja N. Keraitiene ir moksleiviais.

Bendras krato bibliotek?  ir Didiasalio Ryto gimnazijos projektas Tvere?iaus krato vietovardiai.

19 d. 15 val. edukacinis  usi?mimas Mano draug? Knygel?.

20 d. liepos 2 d. kratiet?s Valentinos Boreiko tapybos darb? paroda.

27 liepos 14 d. projekto ,,Dvar? istorija adina vaizduot? keliaujanti tapybos darb? paroda.

29 d. Valentinos  Boreiko tapybos darb? parodos pristatymas.

Gil?t? filiale

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

1730 d. literat?ros paroda Auksin? uvel?, skirta rus? poeto Aleksandro Pukino 220-me?iui pamin?ti.

22 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai Vasara su knyga.

Gryb?n? filiale

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

429 d. projekto Dvar? istorija adina vaizduot? keliaujanti tapybos darb? paroda.

7 d. 16 val. edukacija su keramike Jolita Buinskiene

19 d. 15 val. skaitymo skatinimo akcija Vasara su knyga.

Kazitikio filiale

130 d. Lietuvos biologo, literato, gamtininko, biomedicinos moksl? daktaro Broniaus ablevi?iaus gamtos ir portret? fotografij? paroda.

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

4 d. 11 val. atvira biologijos pamoka D?kto mokyklos moksleiviams su dr. Broniumi ablevi?iumi Kazitikio parke.

1014 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose savanori? ir bibliotekinink? mokymai Ignalinoje.

2229 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose vaik? vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

22 d. 10 val. edukacija su tautodailininke, vilnos meistre Marijona Lukaevi?ien? Vilnos pasaka .

25 d. 10 val. Lietuvi? liaudies pasak? su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas.

26 d. 10 val. k?rybin?s dirbtuv?s su vaikik? knygeli? k?r?ju Pauliumi JuodiiumiPasaka be galo .

27 d. 8.30 val. paintin? ekskursija ? lyninkos mal?n? edukacija apie duonos keli?.

28 d. 10 val.  Tapyba pasakoje edukacija su dailininke Nerija Daubare.

29 d. 10 val. Pasak? molis edukacija su keramike Jolita Buinskiene.

26 d. 16 val. popiet? i ciklo T?vik?s takais, skirta Jono Rimanto Klimo 80jam jubiliejui pamin?ti.

Kazokin?s filiale

01-29d. literat?ros paroda Atgal ? vaikyst?", skirta vaik? gynimo dienai.

Linkmen? filiale

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

1 d. 13 val. edukacin? valand?l? Gaminame i antrini? aliav?, kuri? ves kratiet? Veronika Aviltien?.

129 d. spaudini? paroda Ilikusi krato moksleivi? k?ryba tekstuose ir pieiniuose.

129 d. literat?ros paroda Aleksandras Pukinas geriausias rus? poetas ir moderniosios literat?ros pradininkas, skirta A. Pukino 220-osioms gimimo metin?ms.

21 d. 11 val. dalyvavimas edukaciniuose mokymuose Jonini? vainikai.

28 d. 15 val. garsiniai skaitymai I Aleksandro Pukino lyrikos.

Ma?n? filiale

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

Meikt? filiale

129 d. spaudini? paroda Kuriame savo sodyb?.

129 d. nuotrauk? konkursas Graiausias kaimo g?lynas.

Mielag?n? filiale

130 d. knyg? paroda istoriko Jono Juodagalvio 90-me?iui.

23 d. susitikimas  su dr. Jonu Juodagalviu ir jo pagerbimas Mielag?n? v. Jono kriktytojo bany?ioje.

22 ir 29 d. 10-14 val. akcijos ,,Atverk duris vasarai veiklos.

Pal??s filiale

8 d. 17 val. (Pal??s valtin?je) prisiminim? popiet? Laiko dulkes nu?rus, skirta val?i? ygi? 60-?iui pamin?ti.

Rim?s filiale

115 d. vaikik? knyg? paroda Tarptautinei vaik? gynimo dienai Su knyga gyventi ?domiau.

18 ir 25 d. nuo 14 val. akcijos Atverk duris vasarai veiklos.

Strigailikio filiale

1014 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose savanori? ir bibliotekinink? mokymai Ignalinoje.

1829 d. 9.0013.00 val. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose vaik? vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

18 d. Vilnos pasaka edukacija su tautodailininke, vilnos meistre Marijona Lukaevi?ien?

19 d Pasak? molis edukacija su keramike Jolita Buinskiene

20 d. Pasaka be galo k?rybin?s dirbtuv?s su vaikik? knygeli? k?r?ju Pauliumi Juodiiumi.

21 d. Tapyba pasakoje edukacija su dailininke Nerija Daubare

22 d. Garsiniai skaitymai. Lietuvi? liaudies pasak? su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas

25 d. Paintin? ekskursija ? lyninkos mal?n? edukacija apie duonos keli?.

26 d. Suraskime pasakos heroj? k?rybin?, atraktyvi ikyla gamtoje.

27 d. Stebukling? oleli? arbata edukacija.

28 d. Iekokime pasak? lobi? aidimai lauke ir patalpoje, interaktyv?s aidimai.

29 d. Sukurkime savo pasak? k?rybin?s dirbtuv?s

i?l?n? filiale

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

12 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai Vasara su knyga. Skaitysime Juozo Tumo - Vaiganto k?rinius vaikams.

14.00 val. k?rybin?s dirbtuv?s.

14 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai: Vasara su knyga. Skaitysime Juozo Tumo-Vaiganto k?rinius vaikams.

1728 d. projekto Dvar? istorija adina vaizduot? keliaujanti tapybos darb? paroda. Paroda bus eksponuojama Ignalinos kult?ros ir sporto centro i?l?n? padalinyje.

22 d. 19.00 val. parodos pristatymas.

26 d. 13 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai: Vasara su knyga. Skaitysime Juozo Tumo - Vaiganto k?rinius vaikams.

14.00 val. k?rybin?s dirbtuv?s.

28 d. 13.00 val. garsiniai skaitymai, skirti akcijai: Vasara su knyga. Skaitysime Juozo Tumo - Vaiganto k?rinius vaikams.

Tvere?iaus filiale

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

1120 d. Bendro krato bibliotek? ir Didiasalio Ryto gimnazijos projekto  Tvere?iaus krato vietovardiai veiklos.

Vidiki? filiale

1 d. startuoja skaitymo i?kis Skaitydami mes pakeisime pasaul?!.

7 d. 14.00 val. skaitymo skatinimo akcijos Vasara su knyga garsiniai skaitymai. Skaitysime Juozo Tumo-Vaiganto apsakym? ,,Mol? i knygos Valiulio pasaka.

130 d. literat?ros paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai pamin?ti Tremtis ?aminta prisiminimuose.

1014 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose savanori? ir bibliotekinink? mokymai Ignalinoje.

2229 d. Ignalinos rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos projekto Amatai atgyja pasakose vaik? vasaros stovyklos (tik registruotiems dalyviams):

18 d. Tapyba pasakoje

19 d. K?rybin?, atraktyvi ikyla gamtoje Suraskime pasakos herojaus.

20 d.  Vilnos pasaka.

21 d. ,,Pasak? molis.

22 d. Pasaka be galo.

25 d. Paintin? ekskursija ? Lietuvos temin? sodyb? su

edukacija apie duon? nuo gr?do iki duonos ant stalo.

26 d. Iekokime pasak? lobi?".

27 d. K?rybin?, atraktyvi ikyla gamtoje Suraskime pasakos herojaus.

28 d. Lietuvi? liaudies pasak? su dainuojamaisiais intarpais skaitymas ir vaidinimas.

29 d. Sukurkime savo pasak?.

 

Bibliotekos svetain?je nuolat veikia virtualios parodos:

 

Virtuali paroda Agota Ramut? Rimelien?. odi? ir skai?i? derm?

Virtuali paroda Lietuvos matematik? patriarchas Zigmas emaitis

Virtuali paroda, skirta kratie?iui poetui Vladui Vaitkevi?iui

Virtuali paroda ?eponis ir jo liepsnojantys peizaai

?eslovui Kudabai skirta virtuali paroda

Virtuali paroda Nuo Ignalinos iki Kioto ir Niujorko, skirta kratie?io dailininko Rimanto Rolios k?rybai

Poetui Petrui Gaulei skirta virtuali paroda IR SUPAS VIR LAUK? DAINA IGNALINA! IGNALINA!

Virtuali paroda Nepriklausomyb?s bendraamis, skirta Antanui Bieliniui

Virtuali Onos ?erniauskait?s k?rybos paroda Tebus kaip paad?ta: A liksiu"

Virtuali paroda Laikai Voldemarui

Vienos knygos paroda Valerija ?epulyt?. IMAK?

Virtuali paroda Ignalina fotografijose"

AV?S SKAITYMO ENKLAI

K?RYBOS METAMORFOZ?S

IGNALINOS VIEOJOJE BIBLIOTEKOJE

130 d. spaudini? paroda Iliko Lietuva tod?l, kad buvo lietuvika kalba ir knyga, kad buvo Mavydas (Vytautas Landsbergis), skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Informacijos ir kratotyros skaitykloje.

130 d. paroda Raimundo Pradkelio privati medali? kolekcija. Abonemento stenduose

2 d. 12.15 val. susitikimas su Lietuvos mokslininku, Kauno Vytauto Didiojo universiteto profesoriumi Liudu Mayliu.

4 d.  13.00 15.00 val. nepriklausoma, nepolitin? rinkim? steb?jimo organizacija Baltosios pirtin?s bendrojoje skaitykloje organizuos dirbtuves.

7 d. 16.30 val. ITAU Muzikos fakultete susitikimas tema Algimantui Raudonikiui 85.

9 d. 7.30 16 val. Europos dienos min?jimo renginiai.

9 d. 17.30 val.  urnalist?s R. Janutien?s naujausios knygos Ir saugok mus nuo piktojo pristatymas.

13 d. 12.15 val. diskusija su europarlamentaru Broniu Rope Kad b?tume pilnateisiai europie?iai.

14 d. projekto Mokymasis, imaniosios technologijos irt k?rybikumas konferencija.

16 d. 17 val. popiet?  Emigrant? Laikai Lietuvai, skirta Pasaulio lietuvi? metams. I dalis. I ciklo Su Lietuva irdyje.

17 d. 11 val. literat?riniai skaitymai Antapr?d?s sodyboje.

22 d. 17 val. siuvimo edukacija Si?kime kartu su Daiva ?eberakiene.  

28 d. 17 val. kratiet?s Elenos Gaidelien?s k?rybos vakaras Kitoks gyvenimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            29 29 d. 17.15 val. film? vakaras su Algirdu Panavu Ar matei tok? Ignalinos krat?.

Vaik? literat?ros skyriuje

7 d. 12.30 val. akcijos Lietuva skaito renginys BEOD? KNYGA, kurio metu Ieva Babilait? pristatys savo nauj? knyg? (Ne) Vienas.  Vyks k?rybin?s dirbtuv?s Pauk?iai.

15 d.11 val. M?sliuko l?li? teatro spektaklis Thierry Robberecht Vilkas, kuris ikrito i knygos ir k?rybin?s dirbtuv?s.

23 d. leidyklos Gelm?s pristatymas.

29 d. 11 val. Raganiuk?s teatro spektaklis-aidimas Raudonkepur?. Projektas  Men? d?zg?s k?rybingai vaikystei.

25 d. projekto Men? d?zg?s k?rybingai vaikystei ivaiuojamasis renginys Pasakikas piknikas Zarasuose.

30 d. 12.30 val.  projekto Men? d?zg?s k?rybingai vaikystei ivaiuojamasis renginys Pasakikas piknikas Visagine.

31 d.17 val.   projekto Men? d?zg?s k?rybingai vaikystei ivaiuojamasis renginys Pasakikas piknikas Mol?tuose.

Mayli? skaitykloje

3 d. 14 val. edukacija atviruko gaminimas  Mamai.

15, 22 d. 1416 val. stalo ir lauko aidimai su pel?da Paule.

29 d. 14 val. vasaros sutiktuvi? vent? Mayli? skaitykloje Idykusi vasara.

FILIALUOSE

Ceikini? filiale

831 d. tautodailinink?s Natalijos Juknevi?ien?s tapybos darb? paroda.

4 d. 14.00 val.edukacija atviruko gaminimas Mamai.

7 d. 13.00 val. skaitymo vent? vaikams Lietuva skaito !. Skirta spaudos atgavimo dienai.

9 13.30 val. viktorina Paink Europ?, skirta Europos dienai.

14, 15 d. nuo 12 val. vyks kompiuterinio ratingumo mokymai paengusiems.

31 11.00 val. popiet? Vaikyst? laikas nuostabus, skirta vaik? gynimo dienai.

Didiasalio filiale

120 d. vaik? raytojai apie mamas ir mamoms. Spaudini? paroda skirta mamyt?ms.

115 d. spaudini? paroda  raytojui, radijo ir spaudos darbuotojui, politiniam bei visuomen?s veik?jui Juozui Baltuiui - 110.

10 d. 14 val. kompiuterinio ratingumo mokymai paengusiems.

11 d. 9  val. kompiuterinio ratingumo mokymai paengusiems.

D?kto filiale   

117 d. keliaujanti paroda Dvar? istorija adina vaizduot?.

3 d. 15 val. susitikimas su kratie?iu prof. Algirdu Baubinu Mintimis gr?tu ? savo gimt? krat?. Rengini? ciklas T?vik?s takais.

16 d. 13 val. monografijos Giedrius Mackevi?ius (1945 - 2008) ir jo Teatras pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos sudarytoja Liucija Armonait?.

Dysnos filiale

4 d. 10:30  val. popiet? Mama tai angelas em?je, skirta motinos dienai.

431 d. dokument? paroda Knyga pasakikas  vyturys, dovanojantis mogui vies?, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Gil?t? filiale

3 d. 14 val. popiet? skirta pamin?ti motinos dienai Puokt? motinai.

231 d.  ispan? dailininko Salvadoro Dali 115-osioms gimimo metin?ms skirta dokument? paroda.

28 d. 13 val. edukacija Senas senas album?lis. Usi?mim? ves Pal??s filialo vyresn. bibliotekinink? R. Ramanauskien? ir Ignalinos VB vaik? literat?ros skyriaus vyresn. bibliotekinink? R. Jurien?.   

Gryb?n? filiale

731 d. literat?ros paroda Juozo Baltuio k?rybos aidai skirta J. Baltuio 110 met? gimimo jubiliejui

16 d. 17 val. monografijos Giedrius Mackevi?ius (1945-2008) ir jo Teatras pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos sudarytoja Liucija Armonait?. G. Mackevi?iaus sesuo Graina R?galien?.

18 d. 12 val. patyriminis ygis su archeologu, istoriku, balt? kult?ros inovu Vykintu Vaitkevi?iumi Balt? kult?ros p?dsakai Gryb?n? krate.

Kazitikio filiale

131 d. mezg?jos, siuv?jos, n?r?jos Kazitikio kaimo gyventojos Onut?s Maciulevi?ien?s nert? pasak? persona? paroda.

7 d. 13 val. susitikimas su televizijos laid? ved?ja, menininke, raytoja Nomeda Mar??naite, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai Lietuva skaito!.

16 d. 17 val. ivyka ? monografijos Giedrius Mackevi?ius (1945-2008) ir jo Teatras pristatym?. Renginyje dalyvaus knygos sudarytoja Liucija Armonait?. G. Mackevi?iaus sesuo Graina R?galien?.

18 d. 12 val. ivyka ? patyrimin? yg? su archeologu, istoriku, balt? kult?ros inovu Vykintu Vaitkevi?iumi Balt? kult?ros p?dsakai Gryb?n? krate.

22 d. 11 val. ivaiuojamasis edukacinis usi?mimas Mano knygel?, kuris vyks Visagino vieosios bibliotekos filiale. Edukacin? usi?mim? ves Ignalinos  vieosios bibliotekos Kazitikio bibliotekinink? Rasa Trubilien?.

Kazokin?s filiale

2-31 d. literat?ros paroda  Art?ras Konanas Doilis". Skirta A. K. Doilio 160-me?iui.

Linkmen? filiale

230 d. kratiet?s Veronikos Aviltien?s rankdarbi? paroda.

4 d. 13 val. edukacija Karpinys motulei.

17 d. 11 val. dalyvavimas literat?riniuose skaitymuose Antapr?d?s dvaro sodyboje. Dalyvaus kuriantys eiles, dainuojantys kratie?iai.

Ma?n? filiale

4 d. 13 val. bendra popiet? su Ma?n? kaimo sekly?ia Tas rank? velnumas, skirta pamin?ti Motinos dienai.

731 d. dokument? paroda Knyga-tai ini? ir mokslo labirintas, skirta spaudos atgavimo dienai .

Mielag?n? filiale

7 d. 11 val. valand?l? vaikams Sunk?s knygos keliai, skirta spaudos atgavimo dienai.

18 d., 12 val. poezijos skaitymai Kai sodai yd?s. Renginio vienia poet? Egmil? (Egl? Miliuyt?-Brazdi?n?). Parodos Dvar? istorijos adina vaizduot? atidarymas.

Naujojo Daug?likio filiale

9 d. 11 val. Teminiai skaitymai Motinos dienai: Motinos veidas kaip vasaros rytas.

Pal??s filiale

28 d. ivyka ? Gil?t? bibliotek?. Edukacija  Senas senas album?lis. Usi?mim? ves Pal??s filialo vyresn. bibliotekinink? R. Ramanauskien?  ir Ignalinos vieosios bibliotekos vaik? literat?ros skyriaus vyresn. bibliotekinink? R. Jurien?.  

Rim?s filiale

2030 d. knyg? ir dokument? paroda Art?ro Konan Doilio 160-osioms gimimo metin?ms  paym?ti Genialusis dedukcijos meistras.   

Strigailikio filiale

18 d. 11 val. literat?riniai skaitymai Antapr?d?s sodyboje. A. Ruseckait?s knygos Padai pilni vini? pristatymas, salom?jos N?ries 110-me?iui.

i?l?n? filiale

3 d. 15 val. edukacin? popiet? su IKSC i?l?n? padaliniu Graiausi darbai ir odiai Motinoms.

Tvere?iaus filiale

115 d. literat?ros paroda  Tavo rank? velnumas ildo mane", skirta Motinos dienai.

1031 d. dokument? paroda, skirta  kratiet?s Irenos S?liukait?s 65-osioms gimimo metin?ms paym?ti.

131 d. Dalios Pajedien?s dekupao darb? paroda.   

Vidiki? filiale

1531 d.  keliaujanti paroda Dvar? istorija adina vaizduot?.

431 d. poezijos knygeli? paroda Puokt? eil?ra?i? mamai", skirta Motinos dienai.

29 d. 13 val. literar?rin?-istorin? popiet? ?ia mano namai ?ia mano Gimtin?. Renginio sve?ias istorini? dokument? tyrin?tojas Romutis Matkevi?ius-Matusa.

7, 8, 9, 10, 15 d. 1417.30  val. kompiuterinio ratingumo mokymai paengusiems.   

 

Bibliotekos svetain?je nuolat veikia virtualios parodos:

Virtuali paroda Agota Ramut? Rimelien?. odi? ir skai?i? derm?

Virtuali paroda Lietuvos matematik? patriarchas Zigmas emaitis

Virtuali paroda, skirta kratie?iui poetui Vladui Vaitkevi?iui

Virtuali paroda ?eponis ir jo liepsnojantys peizaai

?eslovui Kudabai skirta virtuali paroda

Virtuali paroda Nuo Ignalinos iki Kioto ir Niujorko, skirta kratie?io dailininko Rimanto Rolios k?rybai

Poetui Petrui Gaulei skirta virtuali paroda IR SUPAS VIR LAUK? DAINA IGNALINA! IGNALINA!

Virtuali paroda Nepriklausomyb?s bendraamis, skirta Antanui Bieliniui

Virtuali Onos ?erniauskait?s k?rybos paroda Tebus kaip paad?ta: A liksiu"

Virtuali paroda Laikai Voldemarui

Vienos knygos paroda Valerija ?epulyt?. IMAK?

Virtuali paroda Ignalina fotografijose"

AV?S SKAITYMO ENKLAI

K?RYBOS METAMORFOZ?S

?vairi? mokslo sri?i? literat?ra

1. 100 Ignalinos krato gamtos perl? = 100 nature's pearls in Ignalina district : [leidinys su papildytos realyb?s elementais] / [sudarytojas Romualdas Barauskas] ; [? angl? kalb? vert? Lina Balsevi?ien?] ; [teksto autorius Bronius ablevi?ius]. - Kaunas : Lutut?, 2019. - 151, [1] p
2. 21 pamoka XXI amiui / Yuval Noah Harari ; i angl? kalbos vert? Tadas Juras. - [Vilnius] : Kitos knygos, [2019] ([Vilnius] : BALTO print). - 381 p
3. Aikinamasis dietologijos termin? odyn?lis / Laisv?n? Petkevi?ien?. - Vilnius : Homo liber, 2018 (Szczecin : Print Group). - 47, [1] p.
4. Ajurveda. Sveikos gyvensenos imintis : isamus j?s? sveikatos optimizavimo, lig? prevencijos ir energingo, diaugsmingo gyvenimo receptas / Acharya Shunya ; [i angl? kalbos vert? Donatas Masilionis]. - Ramu?iai, Kauno r. : Ramduva, [2018] (Vilnius : Spauda). - 351, [1] p.
5. Aukso amiaus damos : tikros istorijos / Kamil Janicki ; i lenk? kalbos vert? Irena Aleksait?. - 2-asis leid.. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedij? leidybos centras, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 407, [1] p.
6. Europos ribos ir riboenkliai : geopolitika, energetika, kult?ra : publikacij? sutelktin? / Algirdas Saudargas. - Vilnius : [Petro ofsetas], 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 155, [1] p.
7. Fotografija : [albumas] / Gintautas Stulgaitis ; sudarytoja Ieva Meilut?-Svink?nien?. - iauliai : iauli? Auros muziejus, 2018. - 130, [3] p
8. ?stabiosios mediagos : ne?prasti pasakojimai apie tai, i ko sudarytas m?s? pasaulis / Mark Miodownik ; i angl? kalbos vert? Jonas ?eponis. - Vilnius : Vaga, 2019. - 294, [2] p.
9. ?veiktas nerimas : pirmiausia pabais? paverskime grauole / Sarah Wilson ; vert? i angl? kalbos Matas Geleauskas. - Vilnius [i.e. Klaip?da] : Li?tai ne avys, 2019 (Gargdai : ScandBook). - 399, [1] p.
10. Izraelis, Jordanija : inoma ir neatrasta ventoji em? : informacija ir patarimai keliautojui / [redaktor? Ona Nosevi?ien?]. - Vilnius : [Fortus Vita], 2019 (Vilnius : Standart? sp.). - 128 p.
11. Jogos ab?c?l? / [sudar? Andrejus Verba, Ekaterina Androsova] ; [ivert? Rimantas Genys]. - Vilnius : Baltijos kopija, [2019]. - 100, [1] p.
12. Jonas Mikelinskas : bibliografija, 1954-2017 m. / sudarytoja Paul? Mikelinskait?. - Vilnius : [Lietuvos kult?ros tyrim? institutas], 2018 (Vilnius : Standart? spaustuv?). - 255, [1] p.
13. Kibernetiniai karai / Fred Kaplan ; i angl? kalbos vert? Rokas Mikutis. - Vilnius : Briedis, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 363, [1] p
14. Lemtingi metai : Lietuva 1914-1923 m. : karas, revoliucija ir tautos gimimas / Tomas Balkelis. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 350, [1] p.
15. Liber continens [Natos] / [pareng? Jonas Vilimas] ; [vert?ja Albina Strunga]. - Faks. leid.. - Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 464, [3] p.
16. Lietuva atsiskleidia : 99 LGBT+ istorijos / Romas Zabarauskas, Arcana Femina. - 2-asis leid.. - [Vilnius] : [Naratyvas], [2018] ([Kaunas] : Repro). - 256 p.
17. Lietuvos ryiai 1918-2018 m. / [Brigita Tranavi?i?t?, Arvydas Paktalis]. - [Kaunas] : [A. Paktalis], [2018] (Vilnius : Standart? sp.). - 383, [1] p.
18. Lituanica. Nematoma pus? / Graina K. Sviderskyt?. - [Vilnius] : Aukso uvys, [2019]. - 455, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. - Bibliogr.: p. 425-441
19. Mano istorija / Michelle Obama ; i angl? kalbos vert? Inga B?dvytyt?, Indr? Kaulavi?i?t?, Jovita Liutkut?, Dangirut? Giedraityt?. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Standart? sp.). - 413, [3] p.
20. Mokykim?s lietuvi? kalbos savarankikai / Graina Navalinskien?. - 2-asis papild. leid.. - Vilnius : Homo liber, 2018 (Szczecin : Print Group). - 208 p.
21. NLP vadovas : [susikurkite save tobulesn?] / Tom Hoobyar, Tom Dotz, Susan Sanders ; [vert? Gyt? Jermolina]. - Vilnius [i.e. Klaip?da] : Li?tai ne avys, 2019 (Gargdai : ScandBook). - 462, [1] p
22. Ponia i Venecijos tavernos : "M?sikiai" ir kiti praalai?iai savoje istorijoje / Vidmantas Valiuaitis. - Vilnius : ara, [2018] (Vilnius : Spauda). - 452, [1] p.
23. Pravieniki? mafija : nerayti zonos ?statymai : [dar neskelbti faktai ir garsi? kalini? ipaintys] / Dainius Sinkevi?ius. - 2-oji laida. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 358, [2] p.
24. Savasties praktikos / Zygmunt Bauman, Rein Raud ; vert? K?stas Kirtiklis. - Vilnius : Apostrofa, [2019] (Vilnius : Standart? sp.). - 253, [2] p.
25. Sovietme?io lietuvi? literat?ra : reikiniai ir s?vokos / sudarytojai: Algis Kal?da, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskyt? ; [santrauk? vert? Aust?ja Banyt?]. - Vilnius : Lietuvi? literat?ros ir tautosakos institutas, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 558, [2] p.
26. etasis inykimas : ne vien gamtos istorija / Elizabeth Kolbert ; i angl? kalbos vert? Gabriel? Gaili?t?-Bernotien?. - 2-asis patais. leid.. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : Scandbook). - 314, [1] p.
27. Vilniaus kult?rinis gyvenimas ir lapeliai : [mokslin?s konferencijos mediaga] / sudar? Alma Lapinskien?, Jolanta Pakevi?ien?. - Vilnius : Lietuvi? literat?ros ir tautosakos institutas, 2019 (Petro ofsetas). - 262 [1] p
28. Vilniaus paveiksl? galerijos vadovas / pareng? Dalia Tarandait?. - Vilnius : Lietuvos dail?s muziejus, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 95, [1] p
29. mogus, jung?s epochas : Algirdo Brazausko politin? biografija / Saulius Grybkauskas, Mindaugas Tamoaitis. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedij? leidybos centras, 2019 (Vilnius : Standart? sp.). - 415, [1] p.

Groin? literat?ra

1. Ant drugio sparno : rinktin? / Egmil?. - Kaiiadorys : Print?ja, 2018 (Kaiiadorys : Print?ja). - 479, [1] p.
2. Apie laik? ir save : [straipsni? rinkinys] / Donatas Sauka ; sudarytoja Saul? Matulevi?ien?. - Vilnius : Lietuvi? literat?ros ir tautosakos institutas, 2019 (Petro ofsetas). - 320 p..
3. Auksin?s aknys : romanas / Yaa Gyasi ; i angl? kalbos vert? Gabriel? Gaili?t?-Bernotien?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 345, [1] p.
4. Beveid?s aukos : [romanas] / Stefan Ahnhem ; i ved? kalbos vert? Egl? Voidogien?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 581, [1] p.
5. Dien? piramid?s : novel?s / Daina Opolskait?. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : Standart? sp.). - 237, [3] p.
6. Geniali vagyst? : romanas / Anton Svensson ; i ved? kalbos vert? Simona Padvelskyt?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 494, [1] p.
7. Griovys : romanas / Herman Koch ; i oland? kalbos vert? Aura Gudavi?i?t?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 303, [1] p.
8. I karo korespondento ura? / Antanas Vienuolis-ukauskas ; sudarytojas Remigijus Misi?nas. - Vilnius : Bonus animus, 2019. - 275 p.
9. Inarplioti Oliver? : romanas / Liz Nugent ; i angl? kalbos vert? Marija Boguyt?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 214, [1] p.
10. Keliaujantis akmuo : eil?s: sakm?s ir imon?s / Giedrius Alkauskas. - Kaunas : Kauko laiptai, 2018. - 74, [5] p.
11. Kelios raudonos erk?tuog?s : [poezijos rinktin?] / Nijol? Miliauskait? ; sudarytoja Donata Mitait?. - Vilnius : Lietuvi? literat?ros ir tautosakos institutas, 2018 (Petro ofsetas). - 235 p.
12. Kitais metais Havanoje : romanas / Chanel Cleeton ; i angl? kalbos vert? Aist? Kvedarait?-Nichols. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, 2019 (Lenkija : sp. "Read Me"). - 367, [1] p.
13. Laikinai j?s? : romanas / Antanas ileika ; i angl? kalbos vert? Kristina Aurylait?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2019] (Gargdai : ScandBook). - 294, [1] p.
14. Makbetas : romanas / Jo Nesb ; i norveg? kalbos vert? Giedr? Rakauskait?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 573, [1] p.
15. Mano kova : romanas / Karl Ove Knausgrd ; i norveg? kalbos vert? Just? Nepait?. - Vilnius : "Balt? lank?" leidyba, [2018]-Kn. 2 : Mylintis mogus. - [2019] (Vilnius : BALTO print). - 542, [1] p.
16. Mano sesers paslaptys : romanas / Emily Giffin ; i angl? kalbos vert? Rita Vidugirien?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 419, [1] p.
17. Mergait? ir naktis : romanas / Guillaume Musso ; i pranc?z? kalbos vert? Greta tikelyt?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 317, [2] p.
18. Motinos pienas : romanas / Nora Ikstena ; i latvi? kalbos vert? Laura Lauruait?. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 190, [2] p.
19. Motin? sekmadienis : romanas / Graham Swift ; i angl? kalbos vert? Emilija Ferdmanait?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2019] (Gargdai : ScandBook). - 127, [1] p.
20. Muzika Ilzei Brauchman : romanas / Rachel Joyce ; i angl? kalbos vert? Rita Pilkauskait?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 311, [1] p.
21. Nuostaba : romanas / Ann Patchett ; i angl? kalbos M?ta ukait?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 391, [1] p.
22. Paslapties babilonai, arba A tau siun?iu lab? dien? : [atsiminimai] / Violeta Pal?inskait?. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 243, [1] p.
23. Prie bedugn?s : romanas / Ram?nas Bogdanas. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 447, [1] p
24. Prisiekiu jos gyvybe : romanas / Sarah Pinborough ; i angl? kalbos vert? Nida Nork?nien?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 349, [1] p.
25. Safyr? prekeivio paslaptis : romanas / Dinah Jefferies ; i angl? kalbos vert? Inga Stan?ikait?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 388, [1] p.
26. Sostin? : romanas / Robert Menasse ; i vokie?i? kalbos vert? Kristina Sprindi?nait?. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 431, [1] p.
27. Stebuklas : romanas / Emma Donoghue ; i angl? kalbos vert? Gabriel? Gaili?t?-Bernotien?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Gargdai : ScandBook). - 327, [1] p.
28. Subjektyvi kronika : [poezijos rinktin?] / Sigitas Parulskis ; sudarytoja Dalia Satkauskyt?. - Vilnius : Lietuvi? literat?ros ir tautosakos institutas, 2018 (Petro ofsetas). - 243, [10] p.
29. Sukeistas : mistinis romanas / Kotryna Zyl? ; [iliustracij? autor? Kotryna Zyl?]. - Vilnius : Aukso uvys, 2019 ([Vilnius] : Petro ofsetas). - 231, [1] p.
30. pylkos ir lepet?s : knyga geriausiai draugei : [humoreskos] / Nijol? Koskien?. - Molin?s, iauli? r. : N. Koskien?, 2018. - 142, [2] p.
31. Tiesa ir teisingumas : romanas / Anton Hansen Tammsaare ; i est? kalbos vert? Danut? Sirijos Girait?. - Vilnius : Vaga, 2009-. - D. 4. - Vilnius : Krant? redakcija, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 413, [2] p.
32. Trupinukai / Stepas Eitminavi?ius. - Utena : Utenos Indra, 2019 (Utena : Utenos Indra). - 59, [1] p.
33. Vienintel? istorija : romanas / Julian Barnes ; i angl? kalbos vert? Nijol? Regina Chijenien?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2019] (Gargdai : ScandBook). - 234, [1] p.
34. Vilties kelias : niekada nesibaigia : Aleksandra ir Juozas Kazickai apie savo gyvenim? : [jubiliejinis Juozo P. Kazicko imtme?io leidinys] / [literat?rinis bendraautoris Valdas Bartasevi?ius] ; [sudar? J?rat? Kazickait?]. - 3-ioji papild. ir patais. laida. - Vilnius : Petro ofsetas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 515, [1] p.
35. ??????? ??????? : ???????, ????????? ? ?????????? ? ????????? ????? / ????? ???????? ; ??? ?????????????? ? ???????? ?????????????? ; ??????? ? ?????????? - ????? ????? ; ??????? ?? ??????? - ???? ??????????. - New York : Liberty Publishing House, 2018. - 458, [2] p.

Literat?ra vaikams

1. Evos beiekant : [romanas] / Damijan inigoj ; [i slov?n? kalbos vert? Laima Masyt?] ; [iliustravo Kamil? B?ktait?-Dirsien?]. - Vilnius : Gelm?s, 2019 (Vilnius : Spauda). - 125, [1] p.
2. Gandriuko Kuko kelion?s po Lietuv? / Rasa Kuncait? ; iliustracijas pie? Gintar? Markevi?ien?. - [Prienai] : Su pliusu, 2015-. Kn. 4 : [Var?na, Druskininkai, Vilkavikis, akiai, Jurbarkas]. - 2018 ([Kaunas] : Kopa). - 30, [1] p.
3. Kiek daug dalyk? patirsi ?stabi? / Emily Winfield Martin ; [i angl? kalbos vert? Vidas Mork?nas]. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, [2018] (Vilnius : BALTO print). - [30] p.
4. Kriaui? gatv?s detektyvas / Begoa Oro ; [i ispan? kalbos vert? Milda Krupauskien?] ; [iliustravo Roger Zanni]. - Vilnius : Presvika, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 172, [3] p.
5. M?stome apie pasaul? su Filu ir Sofija / Ina Schmidt ; i vokie?i? kalbos vert? ivil? Gapien? ; iliustravo Lena Ellermann. - Vilnius : Gelm?s, 2019 (Vilnius : Spauda). - 95, [1] p.
6. liumpis Pumpis, v?lyvavis maumas / Susan Kreller ; iliustravo Sabine Bchner ; i vokie?i? kalbos vert? R?ta Jonynait?. - Vilnius : Balt? lank? leidyba, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 79, [1] p.

Buliaus kalnas : [pasaka vaikams] / Dainius ukys. - [iauliai] : D. ukys, [2018] (Vilnius : BALTO print). - [56] p.
?k? P?k? gr?ta namo : [knyga su l?li? teatru] / Zane Zusta ; [vert?jas Audrius Musteikis] ; [iliustrator? Evija Timma-Novika]. - Kaunas : Debes? ganyklos [i.e. Terra publica], [2018] (Spausd. Latvijoje). - 40, [4] p.
?ipolino nuotykiai : [pasaka pagal Dan? Rodar?] / [sudarytojas Andrius Rebdys] ; [dailinink? Alfreda Steponavi?ien?]. - Kaunas : Dajalita, [2018] (Kaunas : Indigo print). - 15, [1] p.

 

.


?vairi? mokslo sri?i? literat?ra

1. Anyk?i? krato krydirbyst? : mediniai paminklai / Jolanta Zabulyt?. - Vilnius : Savastis, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 271, [1] p.
2. Atrask savo stichij? : [paink save ir atrask savo paaukim?] / Ken Robinson, Lou Aronica ; i angl? kalbos vert? Viktorija Uz?lait?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 239, [1] p.
3. Dekonstruktyvizmo pradmenys / Alfonsas Vincentas Ambrazi?nas ; [sudarytoja Egl? Ambrazi?nait?]. - Marijampol? : Piko valanda, 2018. - 135, [1] p.
4. Egzistencialist? kavin?je : laisv?, b?tis ir abrikos? kokteilis su Jeanu-Pauliu Sartreu, Simone de Beauvoir, Albertu Camus, Martinu Heideggeriu, Edmundu Husserliu, Karlu Jaspersu, Mauriceu Merleau-Ponty ir kt. / Sarah Bakewell ; i angl? kalbos vert? Viktorija Uz?lait?. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 390, [1] p.
5. Fakt? galia : deimt prieas?i?, kod?l klystame m?stydami apie pasaul? ir kod?l viskas n?ra taip blogai, kaip atrodo / Hans Rosling su Ola Rosling ir Anna Rosling Rnnlund ; i angl? kalbos vert? Daiva Vilkelyt?. - Vilnius : Tyto alba, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 398, [2] p.
6. Gyvyb? 3.0 : mogus dirbtinio intelekto amiuje / Max Tegmark ; i angl? kalbos vert? Daiva Vilkelyt?. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 366, [2] p
7. Homo ludens : m?ginimas apibr?ti kult?ros aidimin? element? / Johan Huizinga ; i nyderland? kalbos vert? Antanas Gailius ; [fotografas Romualdas Poerskis]. - Vilnius : Gelm?s, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 357, [2] p.
8. ?veikti Alzheimer? : pirmoji veiksminga prevencijos ir gydymo programa / Dale E. Bredesen ; i angl? kalbos vert? Jolita Parvickien?. - Vilnius : Tyto alba, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 291, [2] p.
9. Juozo Budrai?io teatrinis likimas : monografija / Daiva abasevi?ien?. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, 2019. - 311, [1] p.
10. J?s? vidinis laikrodis : [kaip susikurti kasdienin? ritm?, kuris pakeist? j?s? sveikat? ir gyvenim?] / Suhas G. Kshirsagar ir Michelle Seaton ; Deepako Chopros pratarm? ; i angl? kalbos vert? Nomeda Gudelien?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Spauda). - 254, [2] p.
11. Kazimieras Simanonis : juvelyriniai dirbiniai, interjero plastika : [albumas] / [sudarytoja Graina Gurnevi?i?t?]. - Vilnius : Lietuvos dail?s muziejus, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 223, [1] p.
12. K?r?jo kelias : praktin?s k?rybingumo pamokos / Julia Cameron ; [i angl? kalbos vert? Rita Karklyt?]. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Standart? sp.). - 254, [2] p
13. Kuriame pasak? su aktore Kristina Savickyte : graiausios lietuvi? pasakos, nam? teatro patarimai, dainel?s ir natos / [fotograf? Dovil? Rozmanait?-Bruien?]. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 239, [5] p.
14. Leninas : intymus diktatoriaus portretas / Victor Sebestyen ; i angl? kalbos vert? Aidas Juraius. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 574, [2] p
15. Mano istorija / Michelle Obama ; i angl? kalbos vert? Inga B?dvytyt?, Indr? Kaulavi?i?t?, Jovita Liutkut?, Dangirut? Giedraityt?. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Standart? sp.). - 413, [3] p.
16. Miniati?r? tapytoja Lida Mekaityt? = Minature painter Lida Mekaityt? = Die Miniaturenmalerin Lida Mekaityt? / sudarytojos Daiva Beli?nien?, Marija Kuodien? ; vert. Aura Simanavi?i?t?, Markus Roduner. - Vilnius : Lietuvos dail?s muziejus, 2018. - 371, [1] p.
17. Nidos s?siuviniai = Niddener Hefte / [Thomo Manno kult?ros centras ; redaktor?s: Aldona emaityt?-Petrauskien?, Ruth Leiserowitz, Eva Pluha?ov]. - [Nr.] 1 (2005)-. - [Nr.]11(2018). - 2018. - 140p..
18. Paslaptingas sielos gyvenimas / Sabine Wery von Limont, bendraautor? Jarka Kubsova ; i vokie?i? kalbos vert? Indr? Klimkait?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 301, [3] p
19. Politinis idiotas : apie neivengiam? politikos kvailyb? / Alvydas Jokubaitis. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 191, [1] p.
20. Slaptoji pasaulio istorija / Jonathan Black ; i angl? kalbos vert? Povilas Astrauskas. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 549, [3] p
21. Vidurnakt ir giliau : [albumas] / Benas arka ir Remigijus Treigys ; teksto dalies sudarytoja Aist? Paulina Virbickait? ; vert?ja Gabriel? Gaili?t? Bernotien?. - Klaip?da : K?r?j? s?junga, 2018 (S. Jokuio l - kla - sp.). - 124 p.

Groin? literat?ra

1. 99 imtosios : veiksmo trileris / Liudas Maylis. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 318, [2] p.
2. An? i salos : [romanas] / Lucy Maud Montgomery ; i angl? kalbos vert? Viltaras Alksn?nas ; iliustravo Aida Janonyt?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 348, [2] p.
3. Atsipraau! : [romanas] / Carry Slee ; i nyderland? kalbos vert? Jolita Urnikyt?. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 213, [2] p.
4. Auk?iau nei devintam danguj : [romanas] / Griet Op de Beeck ; i nyderland? kalbos vert? Jolita Urnikyt?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 295, [1] p.
5. Besivejant laim? : romanas / Douglas Kennedy ; i angl? kalbos vert? Zita Marien?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 589, [2] p.
6. Bud?jimas baigtas : [romanas] / Stephen King ; i angl? kalbos vert? Anita Kapo?i?t?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 427, [2] p.
7. Dar pasimatysim : romanas / Mary Higgins Clark ; i angl? kalbos vert? Vytautas Petrukaitis. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 346, [2] p.
8. Didiausios laim?s ministerija : romanas / Arundhati Roy ; i angl? kalbos vert? Danguol? alyt?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 407, [1] p.
9. Dinos testamentas : [romanas] / Herbjrg Wassmo ; i norveg? kalbos vert? Egl? Iganaityt?. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 469, [2] p.
10. Eunucho e?lis : [romanas] / Jaume Cabr ; i katalon? kalbos vert? Valdas V. Petrauskas. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 390, [2] p.
11. Laikai, kuri? tu niekada negausi : [romanas] / ivil? Galdikien?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 190, [2] p.
12. Maestro : romanas / Birut? Jonukait?. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s?jungos leidykla, 2019. - 413, [3] p.
13. Maitingoji karalien? / Emily R. King ; i angl? kalbos vert? Daumantas Gadeikis. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 332, [3] p. ; 22 cm. - Orig. antr.: The hundredth queen. - Tiraas 2300 egz.. - ISBN 978-609-01-3273-9 (?r.)
14. M?lyna sruoga : [apysaka] / Lois Lowry ; i angl? kalbos vert? Viltaras Alksn?nas. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 190, [2] p.
15. Motinos pienas : romanas / Nora Ikstena ; i latvi? kalbos vert? Laura Lauruait?. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 190, [2] p.
16. Musi? valdovas : [romanas] / William Golding ; angl? kalbos vert? Aleksandra Dantait?. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Spauda). - 310, [2] p.
17. Nuotrauka dembelio albumui : autobiografinis romanas : N-18 / Raimondas Buitkus. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 309, [2] p.
18. Padalinti likimai : [romanas] / Veronica Roth ; i angl? kalbos vert? Gediminas Aukalnis. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 422, [1] p.
19. Pamatyti vies? : [romanas] / Jay Asher ; i angl? kalbos vert? Gabriel? Virbickien?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 261, [2] p.
20. Paskolink man savo gyvenim? : pranc?zikos meil?s, nemeil?s ir kiti prieskoniai / Erika Umbrasait?. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Standart? sp.). - 302, [2] p.
21. Paskutin? karalien? : romanas / C.W. Gortner ; i angl? kalbos vert? Lina B?gien?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 463, [1] p
22. Paslapties babilonai, arba A tau siun?iu lab? dien? : [atsiminimai] / Violeta Pal?inskait?. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 243, [1] p.
23. Perikonas : [eil?ra?iai] / Rima Juk?n?. - Kaunas : Kauko laiptai, 2018. - 72, [5] p
24. Prezidentas dingo : trileris / Bill Clinton ir James Patterson ; i angl? kalbos vert? Valdas V. Petrauskas. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 506, [4] p.
25. Prii?r?tojas : romanas / David Mitchell ; i angl? kalbos vert? Danguol? alyt?-Steiblien?. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 469, [3] p
26. Raiteliai : [romanas] / Domenico Starnone ; i ital? kalbos vert? Pranas Bieliauskas. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 157, [3] p.
27. Roi? dvaras : romanas / Irena Buivydait?. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 382, [2] p.
28. Saros raktas : [romanas] / Tatiana de Rosnay ; i angl? kalbos vert? Dalia Zaikauskien?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 307, [2] p.
29. Sp?stuose : Vilniaus detektyvas / Valdas Bartas. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 230, [2] p.
30. Sp?k, kas? : romanas / Chris McGeorge ; i angl? kalbos vert? Vytautas Petrukaitis. - Vilnius : Tyto alba, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 382, [2] p
31. Stebuklas : [romanas] / R.J. Palacio ; i angl? kalbos vert? Zita Marien?. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 341, [1] p.
32. anchajaus istorijos : noveli? rinkinys / Arvydas Juozaitis. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Spauda). - 199, [1] p.
33. Tai ne mano dangus : romanas / Laima Vinc? ; [i angl? kalbos vert? Loreta Gema Baltaduon?]. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 542, [1] p.
34. Tik viena paslaptis : [romanas] / Simona Ahrnstedt ; i ved? kalbos vert? Mantas Karvelis. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 457, [4] p.
35. Ultima : romanas / L.S. Hilton ; i angl? kalbos vert? Viktorija Uz?lait?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 295, [1] p.
36. Umberto Eco : tarp Tvarkos ir Nuotykio / Claudio Paolucci ; i ital? kalbos vert? Toma Gudelyt?. - Vilnius : Tyto alba, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 309, [2] p.
37. Vandens istorija : 2017-2041 : romanas / Maja Lunde ; i norveg? kalbos vert? Alvyda Gaivenien?. - Vilnius : Tyto alba, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 330, [3] p
38. Vera : romanas / Anne Swrd ; i ved? kalbos vert? Mantas Karvelis. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 334, [2] p.
39. Vyras, kuris nepaskambino : romanas / Rosie Walsh ; i angl? kalbos vert? Akvilina Cic?nait?. - Vilnius : Alma littera, 2018. - 336 p
40. Wildcard : [at?jo atpildo metas] : [romanas] / Marie Lu ; i angl? kalbos vert? Rima Rutk?nait?. - Vilnius : Alma littera, 2019 (Gargdai : ScandBook). - 367, [1] p.

Literat?ra vaikams

1. Baltasis li?tas / Michael Morpurgo ; i angl? kalbos vert? Danguol? alyt? ; iliustravo Christianas Birminghamas. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 124, [4] p.
2. Dekas Deas ir stebuklinga plunksna : [apysaka] / Sophie Plowden ; iliustravo Judy Brown ; [i angl? kalbos vert? Daumantas Gadeikis]. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 243, [9] p.
3. Krakatukai poemiuose : [pasaka] / Renata erelyt? ; iliustravo Irmina D?d?nien?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 140, [4] p.
4. Lapinas ir Zuik? / Sylvia Vanden Heede ; su Th Tjong-Khing pieiniais ; [i nyderland? kalbos vert? Birut? Mum?nait?]. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 139, [3] p.
5. Lapinas ir Zuik?. Iki pasimatymo / Sylvia Vanden Heede ; su Th Tjong-Khing pieiniais ; [i nyderland? kalbos vert? Birut? Mum?nait?]. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 138, [3] p.
6. Lukas iaudelis deda i viraus / Tomas Dirg?la ; iliustravo Dal? Karpavi?i?t?. - Vilnius : Tyto alba, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 140, [2] p.
7. Mano ses? ir a / Kazimiera Kazijevait? ; iliustravo Lina Kusait?. - Vilnius : Tyto alba, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 101, [3] p.
8. Netvarkos nyktukas ir netik?tas sve?ias / Lina utaut?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - [30] p.
9. Neverm?ras : Morganos prakeiksmas ir Vunderio draugija / Jessica Townsend ; i angl? kalbos vert? Daumantas Gadeikis. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 364, [3]p.
10. Pavojingi poktininkai / Mary Amato ; i angl? kalbos vert? Rita Kaminskait? ; iliustravo Ethan Long. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 191, [1] p.
11. Prietrankos dienoratis / Rachel Rene Russell ; i angl? kalbos vert? Lina B?gien?. - Vilnius : Alma littera, 2011 - Kn. 13 : ne itin vykusio gimtadienio istorija / Rachel Rene Russell su Nikki Russell ir Erin Russell. - 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 295, [5] p.
12. "Prunkt?j? puolimas", "Apatinkeln?s" ir gyvenimo paslaptis / Mary Amato ; i angl? kalbos vert? Rita Kaminskait? ; iliustravo Ethan Long. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 157, [2] p.
13. Uker?ta up? / Zanna Davidson ; iliustravo Nuno Alexandre Vieira ; i angl? kalbos vert? Darius Gr?bli?nas. - Vilnius : Tyto alba, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 114, [1] p.

?vairi? mokslo sri?i? literat?ra

1. 10 k?di? : Lietuvos dizaino naratyvai / Rasa Janulevi?i?t?. - Vilnius : Vilniaus dail?s akademijos leidykla, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 450, [5] p.
2. 100 met? kartu = 100 years together : Lietuvos valstyb?s raida autentikuose imtame?i? liudijimuose : [fotoalbumas] / fotograf? Monika Poerskyt? ; [vert?ja Aura Simanavi?i?t?] ; [tekst? reng?jai Marius ?iuelis, Gileta Kierien?, Marijus Mikutavi?ius]. - Vilnius : M. ?iuelio labdaros ir paramos fondas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 116, [3] p.
3. 100 reikmingiausi? Pirmosios Lietuvos Respublikos ?vyyki? (1918-1940 m.) / sudarytojos Justina Minelgait?, Ingrida Jakubavi?ien?, Jovita Jankauskien?. - Kaunas : Nacionalinis M.K. ?iurlionio dail?s muziejus, 2018 (Kaunas : AB KOPA). - 112 p.
4. 100-?io akibroktas : (Dievo gailestingumo em?je...) / Aringas Kristoforas Gorodeckis. - Vilnius : A. Gorodeckis, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 371, [1] p.
5. Anksti ryt? k?liau [Garso ?raas] / [atlieka folkloro ansamblis] "Ritingo" ; Arvydas Kirda, vadovas. - [Vilnius] : Ritingo, 2018. - 2 garso diskai
6. Antanas Beinaravi?ius : tapyba : [albumas] / [sudarytojai Nijol? Kalinauskait?-Beinaravi?ien?, Antanas Beinaravi?ius]. - Vilnius : [A. Beinaravi?ius], 2018. - 264 p
7. Architektas Arnas Dineika : [monografija] / VDA [Vilniaus dail?s akademijos] Urbanistikos, architekt?ros ir dizaino institutas ; [sudar? Tomas S. Butkus]. - Klaip?da : Vario burnos, 2018 ([Vilnius] : BALTO print). - 239, [1] p.
8. A esu Vanagas / Arvydas Anuauskas. - Vilnius : Dominicus Lituanus, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 271, [1] p.
9. Ex libris. Atkurtai Lietuvai - 100 = Ex libris. Restored Lithuania 100 : tarptautinio ekslibris? konkurso parodos katalogas [2018, iauliai] / [sudar? Bronius Maskuli?nas, Jonas Nekraius, Asta Kaktyt?]]. - iauliai : iauli? apskrities Povilo Viinskio vieoji biblioteka, [2018] .- 219, [1] p.
10. Gyven?s pagal priesaik? : atsiminimai apie Kazimier? Kalibat? / sudarytoja Leonora ukien?. - Vilnius : Versm?s, 2018 (Vilnius : Standart? spaustuv?). - 350,[2] p.
11. Filosofijos kursas per eias ir ketvirt? valandos / Witold Gombrowicz ; i pranc?z? kalbos vert? Greta tikelyt?. - Vilnius : Odil?, [2018] (Vilnius : Spauda). - 157, [2] p.
12. Formalus ivedimas / Vytautas Kundrotas. - [Vilnius] : [Baltijos kopija], [2018]. - 256, [1] p.
13. Imagining Lithuania : 100 years, 100 visions, 1918-2018 / [edited by Norbertas ?erniauskas, Marija Dr?mait?, Tomas Vaiseta] ; [translator Romas Kinka] ; [illustrator Birut? Bikelyt?]. - [Vilnius] : [Lithuanian Culture Institute], [2018] ([Vilnius] : Baltijos kopija). - 205, [2] p.
14. Irasta Lietuvoje : daiktai, id?jos, mon?s. - Kaiiadorys : Print?ja ; [Vilnius] : Lietuvos Respublikos valstybinis patent? biuras, 2018 (Kaiiadorys : Print?ja). - 214, [1] p.
15. Youcat vaikams : Katalik? Bany?ios Katekizmas vaikams ir t?vams su popieiaus Prancikaus pratarme / [pareng? P. Martin Barta, Michaela von Heereman, Bernhard Meuser, Michael Scharf, Clara Steber, Christoph Weiss kartu su Barbara Cremer, Marietheres Hoch ir Isabel Meuser]. - [Vilnius] : Katalik? pasaulio leidiniai, [2018] (Vilnius : BALTO print). - 239, [1] p.
16. I Panev?io praeities : Lietuvos nepriklausomyb?s gyn?jai ir puosel?tojai : XIX konferencijos praneimai, Panev?ys, 2017 10 18 / [sudarytojai Donatas Pilkauskas, Zita Pikelyt? ; vert?ja Benigna Skalauskien?]. - Panev?ys : Panev?io kratotyros muziejus, 2018. - 200 p.
17. Kaip rayti apie iuolaikin? men? / Gilda Williams ; [vert?ja Irena Jomantien?]. - [Vilnius] : Vilniaus dail?s akademijos leidykla, 2018 ([Vilnius] : Standart? sp.). - 257, [2] p.
18. Kankl?s Lietuvos muziejuose : katalogas / sudarytoja Vilma Vil?nait?. - Vilnius : Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2018. - 328 p
19. Kolekcionuojant hitus : k?riniai ir garso takeliai i Lewben Art Foundation kolekcijos : [parodos katalogas, 2018 m. balandio 10-12 d., Vilnius, Nacionalin? dail?s galerija] / sudarytojai Ugn? Buinskait?, Danut? Gambickait?. - Vilnius : V? "Lewben Art Foundation", 2018. - 19, [1] p.
20. Konstantinas Bogdanas : viesioji nes?km?s pus? / Monika Kriktopaityt?. - Vilnius : Vilniaus dail?s akademijos leidykla, [2018] (Vilnius : Standart? sp.). - 149, [2] p.
21. Kupikio krato archeologin?s ir mitologin?s vertyb?s / [sudarytoja Alma Totoryt?-Pustovaitien?]. - Utena : Utenos Indra, 2018 (Utena : Utenos Indra). - 108, [1] p.
22. Lietuvos gaspadin?, arba Pamokinimai, kaip prigulin?iai suvartoti Dievo dovanas / Liudvika Didiulien?-mona ; papildyta Anelikos Lauikien?s ir Rimvydo Lauiko komentarais. - Vilnius : Vaga, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 165, [2] p
23. Lietuvos grafika nuo 1960 met? : i MO muziejaus kolekcijos / Modernaus meno muziejus (MMo) ; [sudarytoja ir tekst? autor? Erika Grigoravi?ien?]. - [Vilnius] : MO muziejus, [2018] ([Vilnius] : BALTO print). - 292, [1] p.
24. Linas Katinas : iekau, bet tikiu nerast... : [k?rybos albumas] / [sudarytoja Simona Skaisgiryt?-Makselien?]. - Vilnius : [Meno rinkos agent?ra], 2018 ([Vilnius] : Standart? sp.). - 250, [6] p.
25. Maeiki? istorin? fotografija : XIX a. pab. - 1940 m. / [sudarytojas Vytautas Ramanauskas] ; [tekst? autoriai Vytautas Ramanauskas, Povilas verebas]. - Vilnius : Vilniaus dail?s akademijos leidykla ; [Maeikiai] : Maeiki? muziejus, 2018 ([Vilnius] : BALTO print). - 235 p.
26. Memorabilia : [Lietuvos dailinink? s?jungos meno albumas] / [tekstai: Evelina Janukait?-Krupavi??, Rita Miku?ionyt?, Nijol? Nev?esauskien?] ; [vert? Aust?ja Banyt?]. - [Vilnius] : Lietuvos dailinink? s?junga, 2018 ([Kaunas] : Kopa). - 419, [1] p.
27. Machiavelli : gyvenimas ideologijos e?lyje / Paul Oppenheimer ; i angl? kalbos vert? Daumantas Gadeikis. - Vilnius : Tyto alba, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 462, [1] p.
28. Miesto ?k?rimas : spalvink Vilni?. - Vilnius : Lietuvos dail?s muziejus, 2018. - [24] p.
29. MO muziejus, Vilnius = MO Museum, Vilnius / [atsakingosios redaktor?s Daina Narbutien?, Ugn? Paberyt?, Ieva Stasevi?i?t?] ; [vert?jai Darius Suied?lis, Irena Jomantien?]. - [Vilnius] : MO muziejus, [2018] ([Vilnius] : BALTO print). - 180, [4] p.
30. Naujai atitirp? sausio 13-osios p?dsakai ir mirtinai abejingas lietuvikas teisingumas / Vytautas Landsbergis. - Vilnius : Baltijos kopija : T?vyn?s s?junga-Lietuvos krik?ionys demokratai, 2018 (Vilnius : Baltijos kopija). - 84 p.
31. Nemunas Lietuvos gyvenime 1918-1990 metais / Gediminas Kasparavi?ius. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedij? leidybos centras, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 231, [1] p
32. Partizan? gretose / Adolfas Ramanauskas-Vanagas. - 3-ioji laida. - Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO], [2018]. - 542, [1] p.
33. Paskutinis, uv?r?s vartus : pagal Juliaus Radtk?s dienora?ius / sudarytoja Aura emyna Kavaliauskien? ; vert. i vok. Salvinija Cibulskien? ; vert ? angl. kun.dr. Valdas Aura. - Vilnius : BALTO print, 2018. - 263, [1] p.
34. Paveikslai = The pictures : privati Laimos veistyt?s kolekcija / [sudarytoja Saul? Maeikait?-Teiber?] ; [vert?ja Irena Jomantien?]. - Vilnius : Artseria, 2018 (Vilnius : Spauda). - 119 p.
35. Prabil? namai = Houses that talk : yd? gatv?s kasdienyb? XIX-XX a. (iki 1940 m.) / Aelita Ambrulevi?i?t?, Gint? Konstantinavi?i?t?, Giedr? Polkait?-Petkevi?ien? ; [vert?jai Adomas Gricius, Gint? Konstantinavi?i?t?]. - Vilnius : Aukso uvys, [2018] ([Inovroclavas] : Pozkal). - 279, [1] p
36. okame sutartines [Elektroninis iteklius] / Vilniaus etnin?s kult?ros centras ; sudarytoja Milda Ri?kut?. - [Vilnius] : [Akademin? leidyba], [2018]. - 1 USB atmintin?
37. v. Kazimiero gerbimo istorijos edevrai: Lietuva-Italija = Masterpieces of the history of the veneration of St. Casimir: Lithuania ? Italy : [katalogas, 2018 m. gegu?s 17 - spalio 15 d., Vilnius] / [sudarytoja ir teksto autor? Sigita Maslauskait?-Maylien?].- Vilnius : Banytinio paveldo muziejus, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 124, [2] p.
38. Ten : [albumas] / Dalia Kas?i?nait? ; [sudarytojos Dalia Kas?i?nait?, Rita Miku?ionyt?] ; [vert?ja Irena Jomantien?]. - Vilnius : Artseria, 2018 (Vilnius : Spauda). - 183, [1] p.
39. Tolumos : tapyba, eil?s, prisiminimai / Juozapas Mili?nas ; sudarytoja Rita Miku?ionyt?. - Utena : Utenos kratotyros muziejus, 2018. - 207, [1] p
40. Vaizd? archyvas : [nuotraukos i Lietuvos ypatingojo archyvo baudiam?j? byl?]. - [Vilnius] : Vaizd? archyvas, 2014-. S?s. 3 : nuotraukos ir vaizdai paimti i Lietuvos ypatingojo archyvo, fondo nr. 1, apyrao 58, baudiam?j? byl? / mediag? surinko ir knyg? sudar? K?stutis Grigali?nas. - 2018. - 319, [1] p.
41. Vakar? saul?lydis : pasaulio istorijos morfologijos apmatai / Oswald Spengler ; i vokie?i? kalbos vert? Alfonsas Tekorius. - Vilnius : Margi ratai, 2018. - T. 1 : Pavidalas ir tikrov?. - 2018. - 680 p.
42. asarnamis : Vilniaus psichiatrijos ligonin?s socialin? istorija (1944-1990) : monografija / Tomas Vaiseta. - Vilnius : Lapas, 2018. - 271 p
43. Vidury lauk? [Garso ?raas] / Ratilio ; atlieka folkloro ansamblis "Ratilio" ; sudarytoja Milda Ri?kut?. - Vilnius : Vilniaus etnin?s kult?ros centras, 2018. - 1 diskas
44. Vilniaus geto dienoratis = ?????? ??? ??????? ???? / [Icchokas Rudaevskis] ; [vertimas, sudarymas, ?vadas: Mindaugas Kvietkauskas]. - Vilnius : Lietuvos yd? (litvak?) bendruomen?, [2018]. - 337p.
45. Visas menas - apie mus = All art is about us : Lietuvos menas, 1960-2018 : MO muziejaus kolekcija : [parodos katalogas, 2018-2019, Vilnius] / [vert? Darius Suied?lis] ; [tekst? autor?s Raminta Jur?nait?, Giedr? Jankevi?i?t?]. - [Vilnius] : MO muziejus, [2018] ([Vilnius] : BALTO print). - 157, [1] p.
46. Vysla per Lenkij? : [leidinys apie 2017 met? LRT televizijos projekto Nacionalin? ekspedicija kelion? Lenkijoje] / Selemonas Paltanavi?ius. - Kaunas : Terra publica, [2018] (Spausd. Latvijoje). - 189, [3] p.
47. Vytautas Jurgis Di?ius : architekto vilgsniu / Algimantas Ma?iulis. - Vilnius : Vilniaus dail?s akademijos leidykla, 2018 (Vilnius : Standart? sp.). - 174, [1] p.

Groin? literat?ra


1. , Lietuvi? ieivijos institutas. - Vilnius : Versus, [2019] (Vilnius : Spauda). - 351, [1] p
2. Apie mus - didelius ir maus : apsakymai / J?r? Bulavait?. - Kaunas : [Spindulio spaustuv?], 2012.-D. 2. - Kaunas [i.e. Vigiai, Kauno r.] : [J.B. Matulionien?], 2018 (Kaunas : Spindulio sp.). - 279, [1] p.
3. Baublio paunksm? : gimtoji aplinka ir mokslo vingiai : atsiminimai / Stasys Skrodenis. - Vilnius : Margi ratai, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 278, [2] p.
4. Bendratis : [vieno eil?ra?io istorija] : [poezija] / [Mindaugas Nastaravi?ius]. - Vilnius : Tyto alba, [2018] (Vilnius : BALTO print). - 60, [2] p.
5. Hormonai - visi isislapst? : eil?ra?iai / Alvydas Valenta. - Vilnius : Lietuvos akl?j? biblioteka, 2018 (Vilnius : Sorre). - 82, [3] p.
6. Kai nutyla laktingal? giesm?s : [eil?ra?iai, prisiminimai] / Antanas Jonutis Kadagys. - tre?ioji laida. - Kaunas : Naujasis lankas, 2018 (Kaunas : Mork?nas ir Ko). - 166, [1] p.
7. Kaktus? gyvatvor? : [romanas] / Dorit Rabinyan ; i hebraj? kalbos vert? Kristina Gudelyt?-Lasman. - Vilnius : Sofoklis, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 382, [1] p.
8. Klaidioja kakas prie Kr??iaus : laikai i kaimo / Henrikas Gudavi?ius, Algimantas ir Mindaugas ?erniauskai. - Vilnius : Atuntoji diena, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 477, [2] p.
9. Linkolnas bardo : [romanas] / George Saunders ; i angl? kalbos vert? Gabriel? Gaili?t?-Bernotien?. - Vilnius : Sofoklis, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 382, [1] p.
10. Meil? kuria stebuklus : romanai / Sandra Marton ; [i angl? kalbos vert? Migl? Geicen, Migl? Puzarien?, Jurgita Sajevi?ien?]. - Vilnius : Svajoni? knygos, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 574, [1] p.
11. Metelinga : ????????????? ? ?? ?????? / ????? ???????? ; ????????? ? ???????? ?. ??????????. - ??????? : BMK leidykla, 2018. - 298, [1] p.
12. Nakties tamsyb?se : [neatrasti Vilniaus tekstai] / Nikolajus Krainskis ; i rus? kalbos vert? Virgilijus ?epliejus. - [Vilnius] : Odil?, [2018] (Vilnius : Standart? sp.). - 221, [3] p
13. Nes tu esi mano : romanas / Lisa Kleypas ; [i angl? kalbos vert? Emilija Grigulait?]. - Vilnius : Svajoni? knygos, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 380, [1] p.
14. Oro : [romanas] / Marijus Gailius. - [Vilnius] : Odil?, [2018] (Vilnius : Standart? sp.). - 430, [2] p.
15. Pati nuostabiausia dovana : romanas / Kate Hardy ; [i angl? kalbos vert? Migl? Puzarien?]. - Vilnius : Svajoni? knygos, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 186, [1] p.
16. ulini? akys : eil?ra?iai / K?stutis Tre?iakauskas. - Vilnius : Baltijos kopija, 2018 (Vilnius : Baltijos kopija). - 66, [1] p.
17. Ta pati up? : [romanas] / Jaan Kaplinski ; i est? kalbos vert? Danut? Sirijos Girait?. - Vilnius : Homo liber, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 462, [1] p.
18. Tre?ioji auka : [detektyvinis romanas] / Lisa Gardner ; i angl? kalbos vert? Dalia Paslauskien?. - Kaunas : Jotema, 2019. - 400 p
19. Vien? dien? surasiu tave : romanas / Lisa Kleypas ; [i angl? kalbos vert? Emilija Grigulait?]. - Vilnius : Svajoni? knygos, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 380, [1] p.
20. emait? = emai?iai : emaitiu gruo?n?s literat?ras antuoluog?j? / sodar? Ramuon?t?-Mukien? Danut?. - Vilnius : Region? kult?rini? iniciatyv? centras, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 556 p
21. ?-moll : [eil?ra?iai, neoficial?s vertimai] / [Art?ras Valionis]. - Kaunas : Kauko laiptai, 2018. - 2 kn. (109, [1] p.,
22. ??????? ? ?????? : [?????] / ???? ?????? ; [??????? ? ??????????? ?.?. ????????]. - ?????? : ???, 2018. - 382, [2] p
23. ????????? ????????? : [?????] / ???? ?????? ; [???. ? ????. ?. ?. ?????????]. - ?????? : ???, 2018. - 448 p..


Literat?ra vaikams

1. (Ne)vienas / Ieva Babilait?. - Vilnius : Tikra knyga, [2019] (Vilnius : BALTO print). - [36] p.
2. Antis, Mirtis ir tulp? : [alegorinis pasakojimas] / Wolf Erlbruch ; i vokie?i? kalbos vert? R?ta
3. Apie raganos iokiostokios vaikus : [pasaka] / Tomas Dirg?la ; [dailinink? Dalia Karpavi?i?t?]. - Vilnius : Dominicus Lituanus, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 80, [3] p Jonynait?. - Vilnius : Odil?, [2018] (Vilnius : Petro ofsetas). - [30] p.
4. Bebriukas Benas / Asta Gric? ; iliustravo Edgaras Straukas. - Vilnius : Nieko rimto, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 52, [4] p.
5. Dominykas ?uol? sl?nyje : penktoji knyga apie arkl? Dominyk? ir jo svajoni? rugiag?l? / Vytautas V. Landsbergis ; dailininkas Gediminas Pranckevi?ius. - Vilnius : Dominicus Lituanus, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 82, [6] p
6. Draug?s aminai / Ana Punset ; i ispan? kalbos vert? Egl? Naujokaityt?. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargdai : ScandBook). - 275, [7] p.
7. D?zg? ir pavojinga informacija / Mavydas Palanga ; [iliustracij? autor? Silva Jankauskait?]. - Vilnius : Akademin? leidyba, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 83, [1] p.
8. Etanas, kuriuo buvau / Ali Standish ; i angl? kalbos vert? Gabija Karpauskait?. - Vilnius : Nieko rimto, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 275, [5] p.
9. Iliustruota Vyd?no gyvenimo ir k?rybos istorija / Lina Mickut? ; dailinink? Birut? Bikelyt?. - Vilnius : 700 eilu?i?, [2018] (Vilnius : Standart? sp.). - 63, [1] p.
10. Karas, kur? galiausiai laim?jau : [romanas] / Kimberly Brubaker Bradley ; i angl? kalbos vert? Inga Tulievskait?. - Vilnius : Nieko rimto, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 319, [6] p.
11. Karo irgas : [apysaka] / Michael Morpurgo ; i angl? kalbos vert? Virgilijus ?epliejus. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Spauda). - 157, [2] p.
12. Klampyni? kronikos : [apsakymai] / Neringa Vaitkut? ; iliustravo Monika Mitkut?. - Vilnius : Nieko rimto, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 230, [2] p.
13. Kol gyveni, tol ir mokaisi = Der Mensch lernt, solange er lebt : lietuvi?-vokie?i? patarl?s : iliustruotas lietuvi?-vokie?i? patarli? odynas / Rasa Ba?iulien? ; vokik?j? dal? sudar? Daiva Petereit. - Vilnius : Pam?gin?ius, [2018] (Vilnius : BALTO print). - 127, [1] p.
14. Martino Haidegerio tarakonas / papasakojo Yan Marchand ; iliustravo Matthias Argui ; i pranc?z? kalbos vert? Daina Habdankait?. - Vilnius : Jonas ir Jok?bas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 63, [1] p.
15. Penkiese po Lietuv? : [knygel? naudoja papildytos realyb?s funkcij?] / tekst? autor? Julija Ra?i?nait? ; k?rybin? grup?: Snaig? Lauci?t?, Neringa Norvaiait?; iliustracijos / maketas: Margarita Musyt?. - Rumik?s : Lietuvos liaudies buities muziejus, 2019. - 26,[1] p.
16. Piktasis pono Dekarto Genijus : (pagal Metafizinius apm?stymus) / papasakojo Jean Paul Mongin ; iliustravo Franois Schwoebel ; i pranc?z? kalbos vert? Daina Habdankait?. - Vilnius : Jonas ir Jok?bas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 63, [1] p
17. Profesorius Froidas kalbasi su uvimis / papasakojo Marion Muller-Colard ; iliustravo Nathalie Novi ; i pranc?z? kalbos vert? Daina Habdankait?. - Vilnius : Jonas ir Jok?bas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 63, [1] p.
18. Senas kalendorius : [k? vaikyst?je veik? m?s? mo?iut?s ir seneliai?] / [teksto autor? Ginta Liaugminien?] ; [dailinink? Egl? Gelai?t?-Petrauskien?]. - Vilnius : [Leidiniai t?vams], 2018 (Vilnius : Spauda). - 27, [1] p.
19. Skiriama Rivai : [apysaka su papildytos realyb?s elementais] / Ilona Eerinyt? ; muzikin?s iliustracijos Gedimino Kalino. - Vilnius : Dominicus Lituanus, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 126, [2] p.
20. Slaptoji Kornelijaus van Drebelio misija : [apysaka] / Virgis idlauskas ; iliustravo Raimonda Nabaien?. - Vilnius : Nieko rimto, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 193, [7] p
21. Suvaik?jusios pjes?s / Vytautas V. Landsbergis ; dailininkas Marius Jonutis. - Vilnius : Dominicus Lituanus, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 204, [2] p
22. Tigro uolis : [apysaka] / Kate DiCamillo ; i angl? kalbos vert? Nijol? Regina Chijenien?. - Vilnius : Nieko rimto, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 115, [4] p.
23. Vaikyst? Sibiro toliuose / Stanislovas Abromavi?ius. - Kaunas : Lietuvos politini? kalini? ir tremtini? s?junga, 2018 (Kaunas : Mork?nas ir Ko). - 144 p.
24. Vaikyst?s sodais : eil?ra?iai / Valentinas Vainilaitis. - Vilnius : ara, 2018 (Vilnius : UAB Petro ofsetas"). - 42 psl.
25. Viskas bus gerai, arba Liuka robot? karalyst?je / Jurga Baltrukonyt? ; [dailininkas Algis Kri?i?nas]. - [Vilnius] : [Grafija] : HAPPIMESS labdaros vaikams iniciatyva, 2018 ([Vilnius] : Grafija). - 77, [2] p.
26. aisliuk? idaigos : visain?s Rajos, kieto mao Buivoliuko ir kako, vardu Plastukas, nuotykiai / Emily Jenkins ; i angl? kalbos vert? R?ta Razmait? ; iliustravo Paul O. Zelinsky. - Vilnius : Nieko rimto, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 76, [3] p.
27. v?reliai mokosi draugauti : 4 trumpasakait?s apie tai, kaip bendrauti, b?ti kartu ir vienas kitu r?pintis / K?stutis Navakas, [dailinink?] Marija Smirnovait?. - Kaunas : J?s? Flintas, 2018 ([Vilnius] : BALTO print). - 51, [1] p.

Renginiai Ignalinoje ir filialuose 2019 m. kovo m?nes?

IGNALINOS VIEOJOJE BIBLIOTEKOJE

115 d.  temin? paroda Lietaus ir v?j? em? Lietuva abonemento stenduose.

130 d. temin? paroda KOVO 11-oji: tuometin? vizija ir iandienin? realyb? Informacijos ir kratotyros skaitykloje.

1 d. 16 val. urnalist?s Nijol?s Koskien?s knygos pylkos ir lepet?s sutiktuv?s.

1530 d. abonemento stenduose spaudini? paroda Iaug?s M?os pakrant?se, skirta raytojo Juozo Pauktelio 120-osioms gimimo metin?ms.

13 d. 17 val. poezijos ir muzikos vakaras Savasties iekojimas su Algiu jaktu ir Stasiu Montrimu.

15 d. 16.00 val. ITAU sveikatos fakultete paskaita Cukraus detoksas. Kaip atsikratyti priklausomyb?s saldumynams?. Lektor? Kristina Bondar.

16 d. 13 val. Juozui Tumui-Vaigantui skirto Gintar?s Adomaityt?s projekto popiet? Vaigantas ir mes.

21 d. 16.30 val. ITAU Muzikos fakultete susitikimas tema  Ritmo reikm? muzikai.

2531 d. skaitmenin? savait? bibliotekoje.

26 d. 17 val. film? vakaras Ar matei tok? Ignalinos krat? (A. Panavas).

28 d. 17.15 val. ITAU sveikatos fakultete viea  Lauros Mil?ien?s paskaita Emocij? atpainimas ir streso ?veika (trukm? 1.30 val.).

Vaik? literat?ros skyriuje

822 d. temin? paroda Vienas odis Lietuva.

14 d.11 val. literat?rin? valand?l? Jei tu slieko nepa?sti Tai gali susipainti!.

20 d.11 val. pasakas seka M?sliuko l?li? teatras.

2331 d. spaudini? paroda Raytojas, poetas, vert?jas, skirta raytojo Mykolo Kar?iausko 80-osioms metin?ms.

Mayli? skaitykloje

5 d. 14 val. edukacija Mayli? Ugav?n?s.

20 d. 15.30 val. k?rybin? edukacija skirta em?s dienai Oliziukas olinukas

FILIALUOSE

Ceikini? filiale

130 d. literat?ros ir spaudini? paroda Gyvas talentu ir tauria irdimi, skirta raytojo, politinio veik?jo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metin?ms.

8 d. 11.00 val. k?rybin?s dirbtuv?s vaikams Smagiausias laikas pab?ti kartu.

20 d. 14.00 val. literat?rin? popiet? Pavasario posmai ir muzika, skirta Pasaulinei poezijos dienai.

29 d.  11.00 val. Skaitmenin? savait? 2019 bibliotekoje.

Didiasalio filiale

1530 d. dokument? paroda Petrui Cvirkai raytojui, politiniam veik?jui (110-osios gimimo metin?s).

19 d. 17 val. Ekologija alia m?s? dalyvauja Indr? Gruodien?  Visagino Europe Direct informacijos centro vadov?.

22 d. 12 val. pradinuk? ir bibliotekos projektas skaitymo skatinimui Mano vaikyst?s knyga.

( Knyg? skaitymas, iliustravimas, aptarimas, darb? paroda).

26 d. 11 val. Skaitmenin? savait? 2019 bibliotekoje.

Dietkau?iznos filialas

2130 d. literat?rin? paroda Ne tik cukriniai avin?liai..., skirta raytojo, politinio veik?jo  P. Cvirkos 110-osioms gimimo metin?ms.

26 d. 13 val. Skaitmenin? savait? 2019 bibliotekoje.

D?kto filiale  

7 d. 12 val. garsiniai skaitymai ,,Vaiganto perliukai, skirta Lietuvi? kalbos dienoms ir Vaiganto metams pamin?ti.

8 d. 15 val. stalo aidim? popiet? ,,Visa Lietuva'' , skirta Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dienai.

1031 d. spaudini? paroda ,,Met? knyg? raytojai.

20 d. 15 val. viktorina ,,Paintinis ratas (ivyka ? Kazitikio filial?).

26, 28 d. Skaitmenin?s savait?s renginiai bibliotekoje.

Dysnos filiale

16 d.14 val. popiet? ,,Moterys, kurian?ios gro? ir poezij?.

1031 d. dokument? paroda ,,alis nors mayt?, bet dr?sa begalin?, skirta Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dienai.

1230 d. dokument? paroda ,,Knygneiai Lietuvos istorijoje, skirta knygneio dienai.

Gil?t? filiale

131 d. literat?ros paroda Cukriniai avin?liai, skirta  raytojo, politinio veik?jo P. Cvirkos 110-osioms gimimo metin?ms pamin?ti.

12 d. Istorini? videokadr? itrauk? peri?ra, skirta Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo dienai.

Gryb?n? filiale

230 d. literat?ros paroda Lyrin?s prozos keliu, skirta Juozo Pauktelio 120-osioms gimimo metin?ms pamin?ti.

5 d. 14 val. popiet? Ugav?ni? linksmyb?s.

8 d. 14 val. edukacinis usi?mimas iaudo magija Meikt? bibliotekoje.

9 d. 12 val. edukacinis usi?mimas Rieini? mezgimas su karoliukais Kazitikio bibliotekoje.

12 d. 14 val. edukacin? popiet? su Gryb?n? kaimo bendruomene.

Kazitikio filiale

131 d. fotografo Rimo Vilavi?iaus darb? paroda alieji stebuklai. Parod? organizavo prof.  Remigijus Noreika.

9 d. 12 val. edukacinis usi?mimas Rieini? mezgimas su karoliukais, kur? ves Gryb?n? filialo vyresnioji bibliotekinink? Dalia Korul.

16 d. 12 val. edukacinis usi?mimas Rank? darbo aksesuaras, v?limo pradiamokslis, kur? ves IKSC dail?s studijos vadov? ekspert? Nijol? Trink?nien?.

20 d. 15 val. viktorina Paintinis ratas, sve?iuose D?kto, Rim?s bibliotek? lankytojai.

27 d. 14 val. edukacinis usi?mimas Tautin?s juostos pynimas, kur? ves Auktaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos, lankytoj? aptarnavimo skyriaus vyr. specialist? Sigut? Mudinien?.

Kazokin?s filiale

130 d. spaudini? paroda Petras Cvirka, skirta raytojo 110-me?iui pamin?ti.

Linkmen? filiale

130 d. spaudini? paroda Ugav?n?s - viena linksmiausi? lietuvi? ven?i?.

2 d. 13 val. edukacin? popiet? kartu su Linkmen? kaimo sekly?ia  Ugav?ni? kauki? gamyba.

130 d. spaudini? paroda Knygnei? keliai.   

Ma?n? filiale

131 d. spaudini? paroda Per knygas painkime gyvenim?, skirta Tarptautinei raytoj? dienai.

5 d.15 val. tradicin? Ugav?ni? vent? kartu su kaimo sekly?ia.

8 d. literat?rin? popiet?, skirta Tarptautinei moters dienai Graiausi posmai moterims, kartu su Rim?s biblioteka ir Rim?s sekly?ios laisvalaikio ir kult?ros organizatore Ramune Prakapavi?iene. Popiet? vyks Rim?s filiale.

Meikt? filiale

530 d. knyg? paroda Graiausi rajono kampeliai.

8 d. edukacinis usi?mimas iaudo magija. Sve?iuose Gryb?n? kaimo bibliotekos skaitytojai.

29 d. 13.30 val. prot? m?is A ir internetas. Dalyvaus Rim?s bibliotekos skaitytojai.

Mielag?n? filiale

19 d. knyg? paroda ,,Kalendorin?s vent?s. Ugav?n?s.

320 d. ?vairi? laik? Lietuvos ir usienio raytoj? knyg? paroda, skirta Tarptautinei raytoj? ir Knygneio dienoms pamin?ti.

5 d. ugav?ni? vent?s papro?iai ir tradicijos. Edukacin? valanda su Mielag?n? skyriaus mokiniais ir kaimo sekly?ia.

8 d. 14 val. popiet?, skirta Tarptautinei Moters dienai.

Naujojo Daug?likio filiale   

1 d. 13 val. susitikimas su urnaliste-raytoja Nijole Koskiene. Knygos pylkos ir lepet?s pristatymas.

1229 d. spaudini? paroda Nemuno s?nus. Petrui Cvirkai 110.

26 d. 13 val. Ieivijos poet? literat?rin? popiet? T?vyn?s ilgesio dainiai. I ciklo Su Lietuva irdyje.

30 d. 14 val. Skaitmenin? savait? 2019 bibliotekoje.

Pal??s filiale

28 d. spaudini? parodos pristatymas Auktaitijos nacionaliniam parkui 45-eri.

Rim?s filiale

8 d. 13 val. literat?rin? popiet? skirta Tarptautinei moters dienai Graiausi posmai moterims. Popiet? rengiama kartu su Ma?n? filialo bibliotekininke Kristina Ignatjeva ir Rim?s sekly?ios laisvalaikio ir kult?ros organizatore Ramune Prakapavi?iene.

20 d., 15 val. viktorina Paintinis ratas, ivyka ? Kazitikio filial?.

29 d. 13.30 val. prot? m?is A ir internetas Meikt? bibliotekoje. Dalyvaus Rim?s bibliotekos skaitytojai.

Strigailikio filiale

730 d. spaudini? paroda Petrui Cvirkai-110.

i?l?n? filiale

6 d. 14 val. viktorina vaikams Ugav?n?s i rengini? ciklo Tradicin?s vent?s ir papro?iai.

27 d. 14 val. Skaitmenin? savait? 2019 bibliotekoje.

Tvere?iaus filiale

14 d. 14 val. vaki? gamybos edukacin? pamok?l?.

20 d. susitikimas su kratie?iu fotomenininku ir poetu Algiu Jaktu Savasties iekojimas.

Vidiki? filiale

329 d. literat?ros paroda Cukrini? avin?li? skonis, skirta P. Cvirkos 110-osioms gimimo metin?ms.

6-balandio 20 d. spaudini? paroda Paprasto mogaus didyb?, skirta Knygneio dienai pamin?ti.

831 d. vaik? pieini? paroda Kovo 11-ajai pamin?ti Apkabinkime Lietuv?".

28 d. 12 val. susitikimas su inomu alpinistu, fotografu, biologijos moksl? daktaru,  docentu, Lietuvos kaln? slidin?jimo federacijos prezidentu Algimantu Kepe?nu ,,Kaln? paauktas, kalnus nugal?j?s .   

 

Bibliotekos svetain?je nuolat veikia virtualios parodos:

 

Virtuali paroda Agota Ramut? Rimelien?. odi? ir skai?i? derm?

Virtuali paroda Lietuvos matematik? patriarchas Zigmas emaitis

Virtuali paroda, skirta kratie?iui poetui Vladui Vaitkevi?iui

Virtuali paroda ?eponis ir jo liepsnojantys peizaai

?eslovui Kudabai skirta virtuali paroda

Virtuali paroda Nuo Ignalinos iki Kioto ir Niujorko, skirta kratie?io dailininko Rimanto Rolios k?rybai

Poetui Petrui Gaulei skirta virtuali paroda IR SUPAS VIR LAUK? DAINA IGNALINA! IGNALINA!

Virtuali paroda Nepriklausomyb?s bendraamis, skirta Antanui Bieliniui

Virtuali Onos ?erniauskait?s k?rybos paroda Tebus kaip paad?ta: A liksiu"

Virtuali paroda Laikai Voldemarui

Vienos knygos paroda Valerija ?epulyt?. IMAK?

Virtuali paroda Ignalina fotografijose"

AV?S SKAITYMO ENKLAI

K?RYBOS METAMORFOZ?S

Renginiai Ignalinoje ir filialuose 2019 m. vasario m?nes?

IGNALINOS VIEOJOJE BIBLIOTEKOJE

113 d. Informacijos ir kratotyros skaitykloje dsokument? paroda ?arlzas Darvinas mokslininkas, pakeit?s pasaul?

1328 d.  temin? paroda spaudini? abonemente Varpas pirmasis lietuvikas laikratis

1320 d. temin? spaudini? paroda abonemente Vasario 16-oji  Praeities ir dabarties kontekste.

1328 d. Informacijos ir kratotyros skaitykloje temin? spaudini? paroda  Gimtoji kalba turtas, kurio niekas negali atimti (Valdas Papievis), skirta tarptautinei Gimtosios kalbos dienai.

13 d. 17 val.  ITAU Literat?ros fakultete popiet? Vincentas van Gogas: dviese su vienatve.

14 d. 17 val. ITAU Muzikos fakultete susitikimas tema Liaudies k?ryba muzikin?s kult?ros pamatas.

15 d. GYVASIS MIKROFONAS mon?s, kurie suk?r? LIETUV?.

20 d. 13.00 val.  paskaita senjorams apie veiklas ir  ?sidarbinimo galimybes ID?JOS IR J? ?GYVENDINIMAS. Kaip idr?sti veikti.  Projektas mogus mogui.

22 d. 17 val. ITAU Sveikatos fakultete psicholog?s Vaidos Maonait?s paskaita Kaip pad?ti sau ir pagerinti fizin? bei dvasin? sveikat?".

22 d. 13.00 val. pagyvenusi? moni? klubo Ruden?lis popiet? oksim, trypsim, iem? ivysim.

Vaik? literat?ros skyriuje

20 d. 11 val. viktorina Menu m?sl? keturgysl?.

27 d. 11 val. pasakas seka M?sliuko l?li? teatras.

2328 d. literat?ros paroda H. CH. Anderseno premijos laureatas, skirta vokie?i? raytojo Ericho Kestnerio 120-me?iui.

Mayli? skaitykloje

15 d. 14 val. viktorina K? inau apie Lietuv??.

26 d. 15.30 val. susitikimas su pel?da Paule Pasek pasak?

FILIALUOSE

Ceikini? filiale

128 d. vaik? pieini? paroda Lietuva m?s? namai, skirta Lietuvos valstyb?s atk?rimo dienai

15 d. 11.00 val. popiet? Lietuva, b?k per amius laisva, skirta Lietuvos valstyb?s atk?rimo dienai.

8 ir 22 d. 11.00 val. popiet? ok, aisk ir sportuok su judesio konsole.

Didiasalio filiale

5 d. 11 val. k?rybin?s knyg? dirbtuv?l?s susietos su Ingridos Bumait?s knyga Draugyst? ant straublio galo.

115 d. projekto Dvar? istorija adina vaizduot? keliaujanti tapybos darb? paroda.

14 d. 17 val. Vakaro magija su ragana.

15 d. Gyvasis mikrofonas  Lietuvos 100-me?io pamin?jimo baigiamasis renginys.

15 d. 16 val. viktorina i Vydo Narvido knygos Lietuvos istorijos labirintuose.

115 d. spaudini? paroda skirta poeto 115-osioms metin?ms Teofilis Tilvytis.

8 d. 11 val. popieriaus edukacija. Pauk?iukai. Dekoracij? k?rimas valstybin?ms vent?ms.

Dietkau?iznos filialas

5 d.13 val. popiet? Saugesnio interneto diena 2019.

1223 d. spaudini? paroda Vasario 16-oji m?s? laisv?s simbolis, skirta Valstyb?s atk?rimo dienai.

D?kto filiale

128 d. spaudini? paroda ,,Lietuva senuose albumuose.

7 d. 15 val. ,,Kas slypi ulinio dugne?,  L. Sintijos ?erniauskait?s knygos ,,ulinys aptarimas su Skaitytoj? klubu. Skirta Met? knygos rinkimams.

12 ir 14 d. edukacija vaikams Geltona. alia. Raudona.

15 d. GYVASIS MIKROFONAS.

Dysnos filiale

9 d. Saugesnio  interneto diena bibliotekoje.

12 d. edukacija Geltona. alia. Raudona.

219 d. dokument?  paroda Istorija gyva raytiniuose altiniuose, skirta  Lietuvos valstyb?s atk?rimo dienai.

15 d. 14 val. popiet? Toks  brangus Tavo vardas - lyg saul?, skirta Lietuvos  Valstyb?s atk?rimo dienai.

2028 d. dokument? paroda Knygos kelias ? grai? kalb?, skirta Tarptautinei  gimtosios kalbos dienai.

Gil?t? filiale

128 d. spaudini? paroda Varna ir lap?, skirta rus? raytojo I. Krylovo 250-me?iui pamin?ti.

14 d. 15 val. garsiniai skaitymai. Graiausi?  ekspyro sonet? skaitymai v. Valentino dienai pamin?ti.

21 d. 14 val. viktorina Kas telpa odyje, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai ir vietovardi? metams pamin?ti.

Gryb?n? filiale

528 d. spaudini? paroda Lietuvos valstyb?s istorijos vingiais.

14 d. 14 val. edukacinis usi?mimas Rieini? mezgimas su karoliukais Kazitikio bibliotekoje.

21 d. 14 val. Gimtosios kalbos dienai skirta viktorina Kaip kalb?jo senoliai.

Kazitikio filiale

128 d. fotografo Rimo Vilavi?ius darb? paroda alieji stebuklai. Parod? organizavo prof.  Remigijus Noreika.

2 d. 12 val. edukacinis usi?mimas Si?lo galia, kur? ves vedrik?s seni?nait? Nijol? Skipitien?.

49 d. Kurkime geresn? internet? kartu!, saugesnio interneto savait? bibliotekoje.

14 d. 14 val. edukacinis usi?mimas Rieini? mezgimas su karoliukais, kur? ves Gryb?n? filialo vyresnioji bibliotekinink? Dalia Korul.

20 d. 10 val. finansinio ratingumo mokymai Mokes?i? teis?s pagrindai ir Verslo organizavimo formos, mokymus ves lektorius Paulius Paulionis, Tarptautinio verslo magistras, teisininkas. (reikalinga iankstin? registracija, tel. 861250846, bus ?teikiami paym?jimai).

28 d. 15.30 val. viktorina ,,Moki od? inai keli?, skirta gimtosios kalbos dienai.

Kazokin?s filiale

12 d. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos Nutarimo d?l Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo, ?teikto Vokietijos vyriausybei faksimil?s pristatymas. Dokumentas bus eksponuojamas bibliotekoje iki vasario 28 d.

Linkmen? filiale

127 d. spaudini? paroda Istorija yra laik? liudinink?, skirta Lietuvos valstyb?s atk?rimo dienai.

127 d. paroda Lietuviko odio skamb?jimas, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

13 d. 13 val. literat?ros popiet? Renkame Met? knyg?.

Ma?n? filiale

119 d. literat?ros paroda Grai T?vyn? mano,skirta Lietuvos valstyb?s atk?rimo dienai.

2028 d. literat?ros paroda Knyg? terapija, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

23 d. viktorina Tarptautinei gimtosios kalbos dienai  Taip kalb?jo m?s? senoliai.

Meikt? filiale

14 d. 12 val. knyg? apvalga Renkame met? knyg?.

14 d. 13 val.  popiet? Literat?rin? kavin?.

128 d. knyg? paroda Aklas pasimatymas su knyga.

Mielag?n? filiale

15 d. 10 val. Lietuvos Valstyb?s atk?rimo dienos min?jimas.

22 d. 10 val. Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirta viktorina odis rodo keli?.

2128 d. spaudini? paroda Knygos apie kalb?.   

Naujojo Daug?likio filiale   

8 d. 11 val. popiet? Draugikas internetas. Saugesnio interneto savait?.

15 d. 11 val. popiet? Tai Lietuva T?vyn? m?s?, skirta Lietuvos valstyb?s atk?rimo dienai.

1428 d. spaudini? paroda Margas odi? pasaulis, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

Pal??s filiale

628 d. spaudini? paroda Konan kaimi sava utarka /Tarptautinei gimtosios kalbos dienai/.

Rim?s filiale

125 d. vestuvini? fotografij? paroda vento Valentino kerai.

15 d. 14 val. renginys skirtas pamin?ti Vasario 16-t? ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. v?skime Laisv?!. Kartu su Rim?s laisvalaikio organizatore Ramune Prokapavi?iene.

Strigailikio filiale

5 d. 17 val. muzikin?-literat?rin? popiet? v. Agota - Duonos diena su Ignalinos krato folkloro ansambliu ?iulbut?.

i?l?n? filiale

6 d. 13 val. popiet? Bibliotekos pataria: internete b?k saugus!. Saugesnio interneto savait?.

15 d. 10 val.Gyvasis mikrofonas LIETUVA,  esi tu viena. Bendras renginys su i?l?n? kaimo sekly?ia.

Tvere?iaus filiale

15 d. dokument? paroda Eil?s Lietuvai.

Vidiki? filiale

23 d. 14 val. viktorina vaikams A didiuojuosi savo kalba, skirta  Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

228 d. spaudini? paroda odis Lietuva mums skamba kaip malda, skirta Valstyb?s atk?rimo dienai.

10-31d.literat?ros paroda ,,Lietuvi? poet? meil?s eil?s  skirt? v. Valentino dienai.

 

Bibliotekos svetain?je nuolat veikia virtualios parodos:

 

Virtuali paroda Agota Ramut? Rimelien?. odi? ir skai?i? derm?

Virtuali paroda Lietuvos matematik? patriarchas Zigmas emaitis

Virtuali paroda, skirta kratie?iui poetui Vladui Vaitkevi?iui

Virtuali paroda RANK? TILTAS ? M?S? ATEIT? (S?J?DIUI30)

Virtuali paroda ?eponis ir jo liepsnojantys peizaai

?eslovui Kudabai skirta virtuali paroda

Virtuali paroda Nuo Ignalinos iki Kioto ir Niujorko, skirta kratie?io dailininko Rimanto Rolios k?rybai

Poetui Petrui Gaulei skirta virtuali paroda IR SUPAS VIR LAUK? DAINA IGNALINA! IGNALINA!

Virtuali paroda Nepriklausomyb?s bendraamis, skirta Antanui Bieliniui

Virtuali Onos ?erniauskait?s k?rybos paroda Tebus kaip paad?ta: A liksiu"

Virtuali paroda Laikai Voldemarui

Vienos knygos paroda Valerija ?epulyt?. IMAK?

Virtuali paroda Ignalina fotografijose"

AV?S SKAITYMO ENKLAI

K?RYBOS METAMORFOZ?S