Naujos knygos ir kiti dokumentai Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 2018 m. lapkričio mėn.

Įvairių mokslo sričių literatūra

1. Aktoriai, aprengėjos ir scenos darbininkai : ko nematė žiūrovai / Nijolė Narmontaitė ; [iliustravo Rimas Valeikis]. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 395, [4] p.
2. Antanas Račas / Birutė Žymantienė. - Vilnius : Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). - 322, [2] p.
3. Atrask savyje kitą : metodinė priemonė / Vilhelmina Urbonienė. - Švenčionėliai : V. Urbonienė, 2018. - 33 kort
4. Baltijos kelias [Natos] : populiarios patriotinės dainos / sudarytojas Andrius Kairys. - Atnauj. leid.. - Vilnius : Petro ofsetas, 2018. - 48 p.
5. Eduardas Vilkas / Valerija Paškauskienė. - Vilnius : Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). - 246, [1] p.
6. Epochų virsmo sūkuriuose : Algirdo Brazausko politinė biografija : [monografija] / Saulius Grybkauskas, Mindaugas Tamošaitis. - Vilnius : "Diemedžio" leidykla, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 415, [1] p.
7. Fotografijų parodos „Įvairovės veidai“ katalogas / sudarytoja Rūta Ostrovskaja. - [Vilnius] : [Petro ofsetas] : Lietuvos gėjų lyga, [2018] (Vilnius : Petro ofsetas). - [60] p.
8. Gyvybingas knygos ženklas : publikacijų sąvadas / Alfonsas Čepauskas. - Vilnius : Ars Longa, 2018 (Vilnius : Baltijos kopija). - 107, [1] p
9. Istorinės interpretacijos : [ciklai „Karšuvos poringė“, „Trapėnų kronikos“, „Išlikimo kelias“, „Lizdeika“, „Karšuvos mitas“, „Mūsų karaliai“] : grafika / Alfonsas Čepauskas. - Vilnius : Ars Longa, 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). - 111, [1] p.
10. Išlaisvinti stiprią moterį : tyra Palaimintosios Motinos meilė laukinei sielai / Clarissa Pinkola Estés ; iš anglų kalbos vertė Inga Būdvytytė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 415, [1] p.
11. JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą : [lai gyvuoja laisva Lietuva!] / [sudarytoja Regina Narušienė]. - Vilnius : Vaga, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 559, [1] p.
12. Kas yra kas Lietuvoje, 2018 : atkurtai Lietuvai 100 : šimtmečio leidimas : [biografinis žinynas] / [vyriausiasis redaktorius Linas Pupelis]. - Kaunas : Leidybos studija, [2018] ([Vilnius] : BALTO print). - 1347, [1] p.
13. Kazys Bobelis Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose, 1992-2006 : kalbos, pasisakymai, pareiškimai, paklausimai, replikos / sudarytojas ir komentarų autorius Jonas Aničas. - Vilnius : Vaga, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 375, [1] p.
14. Laimingoji šimtmečio karta : [zootechniko atsiminimai] / Algirdas Banys. - Vilnius : [BMK leidykla], 2018 (Vilnius : BMK l-kla). - 116 p
15. Lietuvos miestelių atspindys : muziejaus miestelis / [Eligijus Juvencijus Morkūnas]. - [Rumšiškės, Kaišiadorių r.] : [Lietuvos liaudies buities muziejus], [2017] (Kaunas : Palemono sp.). - 215, [1] p.
16. Minčių kryžkelėse : mokytojos ir mokinio pokalbis / Vilhelmina Urbonienė, Andrejus Gaidamavičius. - Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 150, [1] p.
17. Naujas žvilgsnis į neištikimybę / Esther Perel ; iš anglų kalbos vertė Inga Būdvytytė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Spauda). - 341, [1] p.
18. Nematoma kasdienybės pusė / Vladimiras Azanovas. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 270, [1] p.,
19. Šokis su tamsa : [atvirai apie gyvenimo išbandymus ir kaip juos įveikti] / Marius Repšys, Karolis Petryla. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Spauda). - 191, [8] p.
20. Tarp žmonių : atsiminimai / Virgilijus Juodakis. - Vilnius : [V. Juodakis], 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). - 319 p.
21. Užtikrintai. Tavo geriausias „aš“ / Erik Bertrand Larssen ; iš norvegų kalbos vertė Viktorija Gercmanienė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Spauda). - 222, [1] p.

Grožinė literatūra

1. 100 eilėraščių Lietuvai / [sudarytojas Vytautas Kaziela] ; [redaktorė Vaiva Leišienė] ; [viršeliui panaudota Algio Jakšto nuotrauka] ; [maketavo Remigijus Čepukas]. - Utena : Kamonada, 2018 (Punskas : "Aušros" leidykla). - 100 p.
2. Blogos mamos dienoraštis : romanas / Suzy K. Quinn ; iš anglų kalbos vertė Nomeda Berkuvienė. - Vilnius : BALTO, 2018 ([Vilnius] : BALTO print). - 348, [4] p.
3. Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos : romanas / John Green ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Spauda). - 268, [2] p. ; 22 cm. - Orig. antr.: The fault in our stars. - Tiražas 1500 egz.. - ISBN 978-609-01-3259-3 (įr.)
4. Diuma klubas : romanas / Arturo Pérez-Reverte ; iš ispanų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 439, [1] p.
5. Drąsos medis : [romanas] / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 387, [2] p.
6. Fandom / Anna Day ; iš anglų kalbos vertė Gediminas Auškalnis. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargždai : ScandBook). - 437, [2] p.
7. Ilgesio dainos : apysaka / Aleksandras Guobys. - Vilnius : Artaviva, 2018 ([Vilnius] : Spauda). - 221, [2] p.
8. Istorija apie prarastą mergaitę : [romanas] / Elena Ferrante ; iš italų kalbos vertė Ieva Mažeikaitė-Frigerio. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 454, [2] p.
9. Kas liko nutylėta : romanas / Kerry Lonsdale ; iš anglų kalbos vertė Ieva Venskevičiūtė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 332, [2] p.
10. Kita moteris : [romanas] / Greer Hendricks, Sarah Pekkanen ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 382, [1] p.
11. Lapių slėnis : [psichologinis trileris] / Charlotte Link ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 421, [2] p.
12. Laukinis : [romanas] / Guillermo Arriaga ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 654, [2] p.
13. Mergina po vidurnakčio : [romanas] / Edita Puskunigytė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 122, [4] p.
14. Metai ir viena diena : [romanas] / Isabelle Broom ; iš anglų kalbos vertė Irma Šlekytė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 324, [2] p.
15. Miegančioji gražuolė : romanas / Mary Higgins Clark ir Alafair Burke ; iš anglų kalbos vertė Sigitas Parulskis. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 298, [3] p. ;
16. Močiutė perduoda linkėjimų ir atsiprašo : [romanas] / Fredrik Backman ; iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 365, [3] p
17. Morelio išradimas : [romanas] / Adolfo Bioy Casares ; iš ispanų kalbos vertė Jorūnė Rimeisytė. - Vilnius : Charibdė, 2017 (Vilnius : Spauda). - 157, [2] p.
18. Moteris, kuri norėjo pakeisti savo gyvenimą : [romanas] / Carole-Anne Eschenazi ; iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 221, [2] p.
19. Neištikimybė : romanas / Santa Montefiore ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 365, [2] p.
20. Palikimas : [romanas] / Vigdis Hjorth ; iš norvegų kalbos vertė Agnė Guigaitė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 310, [2] p.
21. Pavojingas ilgesys : [romanas] / Katharine McGee ; iš anglų kalbos vertė Rita Kaminskaitė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargždai : ScandBook). - 438, [2] p.
22. Pyktis : romanas / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Daiva Jevdokimova. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 418, [1] p.
23. Pražuvėlis : romanas / Hans-Ulrich Treichel ; iš vokiečių kalbos vertė Kristina Sprindžiūnaitė. - Vilnius : Sofoklis, 2018 (Gargždai : ScandBook). - 126, [2] p.
24. Supintos : romanas / Laetitia Colombani ; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Karazijaitė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 181, [3] p
25. Šamanas : romanas / Noah Gordon ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 604, [1] p.
26. Užrašai sau ir kitiems : [esė apie vaikystę, rašančiojo jauseną, mokyklą] / Stepas Eitminavičius. - Utena : Utenos Indra, 2018 (Utena : Utenos Indra). - 166, [1] p
27. Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms : 100 pasakojimų apie išskirtines moteris / Elena Favilli ir Franceska Cavallo ; [vertimas: Mila Monk]. - [Vilnius] : [Dvi tylos], [2017]. - XII, 212 p.
28. Vasara, kai dingo Odrė Vaild : romanas / Eve Chase ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : UAB " Petro ofsetas"). - 321,[7] p
29. Veidu į saulę : romanas / Jolita Herlyn. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : Standartų sp.). - 266, [3] p.
30. Viešbutis : [vienos draugystės istorija] : romanas / Jana Vagner ; iš rusų kalbos vertė Zita Marienė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 475, [3] p.
31. Warcross : [virtualios realybės žaidimas] : [romanas] / Marie Lu ; iš anglų kalbos vertė Rima Rutkūnaitė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargždai : ScandBook). - 382, [2] p.

Literatūra vaikams

1. Baisiai gražūs eilėraščiai / Daiva Čepauskaitė ; dailininkė Ieva Babilaitė. - Kaunas : Žalias kalnas, 2017 (Vilnius : Standartų sp.). - 44, [3] p.
2. Didžiulis kalnas, bedugnis vandenynas : iliustruota gamtos stebuklų kolekcija / Kate Baker, Zanna Davidson ; iliustravo Page Tsou ; iš anglų kalbos vertė Rozita Znamenskaitė. - [Vilnius] : Scriptus, 2017 ([Vilnius] : BALTO print). - 37 p.
3. Drugių karalystė : [pasaka] / Albina Žiupsnytė ; iliustracijos autorės. - Kaunas : Artuma, 2018 (Kaunas : Spaudos praktika). - 70, [2] p
4. Eilėraščiai iš namų / Violeta Palčinskaitė ; iliustravo Irena Daukšaitė. - Vilnius : Tyto alba, 2017 (Vilnius : BALTO print). - 45, [3] p.
5. Geras! : neįtikėtini faktai ir rekordai : enciklopedija visai šeimai / [sudarytojos Danguolė Kandrotienė, Kristina Rimkutė]. - Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra publica], [2017] (Spausd. Latvijoje). - 233, [5] p.
6. Kaukas Gugis ir kerų karas : [magiškoji fantastika] / Justinas Žilinskas ; [iliustravo Gediminas Skyrius]. - Vilnius : Aukso žuvys, 2017 (Vilnius : BALTO print). - 316, [2] p.
7. Klampynių kronikos : [apsakymai] / Neringa Vaitkutė ; iliustravo Monika Mitkutė. - Vilnius : Nieko rimto, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 230, [2] p.
8. Kniūkiai, arba Dingusių kojinių paslaptis / Lina Žutautė. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Kaunas : Spindulio sp.). - 221, [3] p.
9. Liūdnasis Montis : [apysaka] / Holly Webb ; iš anglų kalbos vertė Ema Trukšinaitė ; iliustravo Sophy Williams. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargždai : ScandBook). - 126, [1] p.
10. Marta Makalynė ir ragana iš griovio / Joanne Owen ; iliustravo Tony Ross ; iš anglų kalbos vertė Eugenijus Ališanka. - Vilnius : Alma littera, 2018 (Gargždai : ScandBook). - 252, [3]
11. Meškutis baltas / Giedrė Norkūnė, Dalia Bieliūnaitė. - [Panevėžys] : [G. Norkūnė], 2018 (Kaunas : Idėjos). - [22] p.
12. Pašėlęs Liucės pasaulis : [apysaka] / Anna Lott ; iliustravo Lucie Göpfert ; [iš vokiečių kalbos vertė Elena Dapkūnaitė]. - Vilnius : Presvika, 2018 (Vilnius : BALTO print). - 175, [1] p.
13. Peliūnės vasara : 11 istorijų skaityti ir dainuoti / Rūta Dzin ; iliustracijos autorės. - Vilnius : Nieko rimto, 2017 (Vilnius : BALTO print). - 20, [4] p.
14. Teofilius : [komiksas vaikams apie arkivyskupo T. Matulionio gyvenimą] / Ona Kvašytė. - Vilnius : Magnificat vaikams, 2017 (Vilnius : BALTO print). - 17, [2] p.
15. Verksnių klubas : [apysaka] / Ilona Ežerinytė. - [Vilnius] : Dominicus Lituanus, [2017] ([Vilnius] : Jungt. spaudos paslaugos). - 118, [1] p

 

.