Bažnyčios ir cerkvės Ignalinos rajone

tvereciusTverečiaus Šv. Trejybės bažnyčia. Yra Tverečiaus miestelyje. 1501 m. Tverečiuje pastatyta medinė bažnyčia ir įkurdinti reguliarieji atgailos kanauninkai. 1622 m. Petras Pacas bažnyčiai paskyrė Erzveto polivarką ir Kukučių kaimą. 1662 m. Trakų vaivada Mikalojus Pacas pastatė naują bažnyčią ir vienuolyną (uždarytas 1832 m.). Vietoj sudegusios 1862 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1891 m. šventoriuje pastatyta koplytėlė¹. 1906 m. pastatyta mūrinė bažnyčia (B. Kokijevskio-Kozėlos projektas). Bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano, dvibokštė, su žemesne abside. Vidus bazilikinis, 3 navų, skliautuotas. Dailės kūriniai, esantys bažnyčioje, yra kultūros paminklai : Molbertinė tapyba – „Vyskupas Mykolas Giedraitis“, „Apaštalas Judas Tadas“, „Šv. Marija Magdalietė“, Šv. Jono Kantiečio stebuklas“; skulptūra – „Šv. Kristoforas“, „Nežinomas šventasis“, „Nukryžiuotasis“, „Kristus, nešantis kryžių“.

Lit.: 1. Jankevičienė A., Kuodienė M. Lietuvos mūrinės koplytėlės. Vilnius, 2004, p. 17 ; Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 560

Tverečiaus vienuolynas. 1501 m. Tverečiuje pastatyta medinė bažnyčia ir įkurdinti reguliarieji atgailos kanauninkai. 1662 m. Trakų vaivada Mikalojus Pacas pastatė naują bažnyčią ir vienuolyną (uždarytas 1832 m.).

 

Vidiškių Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia. Yra vidiskesVidiškių miestelyje, 4 km į šiaurės rytus nuo Ignalinos. 1675 m. minima Vidiškių koplyčia. Vidiškių dvaro savininkas Jonas Kaminskas 1828 m. pastatė bažnyčią. 1840 atnaujinta. Kunigavo įžymus lietuvių kultūros švietėjas Silvestras Gimžauskas. Mūrinė bažnyčia pastatyta ir pašventinta 1906 m. 1921 m. įkurta parapija. 1933 m. kun. Zigmas Žeidys bažnyčią suremontavo.1938 m. įvestos lietuviškos pamaldos. Bažnyčia neogotikinė, kryžminio plano, vienabokštė, su žemesne abside, bokšteliais. Bažnyčioje esanti taikomoji dailė (2 dalmatikos ir arnotos) - kultūros paminklas.

Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 556