Bažnyčios ir cerkvės Ignalinos rajone

paringioParingio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Yra Paringio kaime, 12 km į rytus nuo Ignalinos. 1620 m.. pastatyta koplytėlė, kuri išgarsėjo Nukryžiuotojo Jėzaus skulptūra. 1745 m. pastatyta medinė koplyčia. 1819 m. sumūryta nauja koplyčia, įrengtas altorius, paskirtas kunigas. Ji veikė kaip Daugėliškio parapijos filija. 1837 m. birželio 29 d. atlaidų metu koplyčia sudegė. Kartu sudegė 289 maldininkai ir 3 kunigai. Tai didžiausias gaisre žuvusių žmonių skaičius Lietuvoje. 1838 m. koplyčia atstatyta ir pašventinta. 1921 m. įsteigta parapija. 1933 m. bažnyčia suremontuota. Atnaujinta 1966 m. Kasmet 10-tą sekmadienį po Velykų ruošiami Kristaus širdies atlaidai.

Lit.: Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 556

 

Pūškų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo motinos puskubažnyčia. Yra Pūškų kaime, Rimšės seniūnijoje. 1845 m. pastatyta mūrinė laidojimo koplyčia. 1936 m. pristatytas medinis priestatas. 1938 m. įkurta parapija. 1970 m. bažnyčia restauruota. Bažnyčia tradicinio gyvenamojo namo formos.

Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 526