Bažnyčios ir cerkvės Ignalinos rajone

n daugNaujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Šv. Onos bažnyčia. Yra Naujojo Daugėliškio miestelyje. Vaitiekus Goštautas 1526 m. Senajame Daugėliškyje (3 km į pietus nuo Naujojo Daugėliškio) pastatė medinę parapinę bažnyčią. 1600 pastatyta nauja. 1812 m. atstatyta. 1886 m. bažnyčią sudegino žaibas. 1889 m. klebono Jono Burbos rūpesčiu Naujajame Daugėliškyje atstatyta Šv. Joakimo ir Šv. Onos bažnyčia. Bažnyčioje yra kultūros paminklas, joje yra dailės kūrinių: 3 molbertinės tapybos paveikslai („Šv. Pranciškus Asyžietis“, „Šventoji šeima“, „Šv. Ona“) ir taurė ( žalvaris, kalstymas, plakiravimas, auksavimas, padaryta 1738 m.).

Lit.: Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. T. 5. Chicago, 1986, p. 130-136 ; Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 555

 

Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia, varpinė ir koplytėlė. Kultūros palusespaminklas, 18 a. II pusės liaudies architektūros ansamblis. Yra Palūšės miestelyje. Valstybės saugomas objektas. Stovi aukštoje kalvoje, netoli Lūšių ežero. Adutiškio klebonas Juozapas Stockis Baziliauskas [Bazilevskis] 1747 m. iš tėvų paveldėtoje žemėje savo lėšomis pradėjo statyti Šv. Juozapo bažnyčią. Statyba baigta 1750 m. ( kitais šaltiniais- 1757 m). Konsekruota 1767 m. Statyta iš pušų kamienų, vien tik kirviu, nenaudojant pjūklo. 1815-1830 m. bažnyčia atnaujinta. 1841 m. bažnyčios pastatas naujai apkaltas lentomis. 19 a. pab. šventoriuje pastatyta koplytėlė². Vėliau bažnyčia ne kartą remontuota, todėl bažnyčios vidus labai skiriasi nuo pradinio suplanavimo bei dekoro. 1885 m. buvo pastatyti baroko stiliaus vargonai. Vargonininko pareigas ėjo Kipro ir Miko Petrauskų tėvas Jonas. 1994 m. valstybės lėšomis bažnyčia buvo restauruota. 1999 m. buvo rekonstruoti vargonai. Bažnyčia, varpinė, koplytėlė ir medinė tvora, juosianti šventorių, sudaro medinės architektūros ansamblį. Viduje yra vertingų tautodailės kūrinių – ant lentos tapytų paveikslų, drožinių, žalvarinių varpų, puoštų barokiniais ornamentais, nulietų1752 ir 1772 m.

Lit.: Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 556 ; Jankevičienė A., Kuodienė M. Lietuvos mūrinės koplytėlės. Vilnius, 2004, p. 22 ; Aliulis V. Palūšės bažnyčia ir parapija. V.,1996; Stankevičienė R. Palūšės bažnyčia, varpinė ir koplytėlė // Kultūros paminklų enciklopedija.T. 1. V., 1996, p. 150-154 ; Leščinskas V. Panaši į medinę tvirtovę // Rasos.2006, rugs. 6-19 ; Šileikis G., Visockis A. Lietuvos istorijos datos, įvykiai, faktai, asmenybės. Kaunas, 1998, p. 312 ; Lietuvos bažnyčios : iliustruotas žinynas / [sudarytoja Laima Šinkūnaitė]. Kaunas , 2009, p. 52-53