Bažnyčios ir cerkvės Ignalinos rajone

linkmLinkmenų Švč. Trejybės bažnyčia. Yra Linkmenų miestelyje. 1517 m. Karalius Žygimanto Senojo paliepimu buvo įsteigta Linkmenų parapija ir pastatyta medinė bažnyčia bei varpinė. 1554 m. minima sumenkusi bažnyčia. 1645 m. pastatyta nauja. Grafas Tiškevičius 1720 m. pastatė medinę bažnyčią. 1882 m. patvirtintas karo inžinieriaus Čerkasovo naujos mūrinės bažnyčios projektas. Pastatyta 1887 m. Bažnyčia kelis kartus nukentėjo nuo karų. Bažnyčia istoristinė. Tai originalus 19 a. akmenų ir plytų mūro pastatas su eklektikos ir neoromantikos stilių bruožais. Dekoratyvia kompozicija išsiskiria altoriai, presbiterijos baliustrada, sakykla, Dievo Motinos statula, originalūs vargonai, paauksuotuose rėmuose ant drobės tapyti paveikslai, ornamentuoti spalvotais stiklais langai. Birželio mėn. švenčiami Švč. Trejybės, rugsėjo mėn. Šv. Mykolo atlaidai. 1998 m. Ignalinos rajono savivaldybės skirtomis lėšomis suremontuotas bažnyčios kupolas.

Lit.: Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 553

 

Mielagėnų Šv. Jono Krykštytojo bažnyčia. Yra Mielagėnų mielagmiestelyje, prie Švenčionių-Tverečiaus kelio. 1760 m. Kuršo bajoro Grafo iniciatyva pastatyta pirmoji medinė bažnyčia. Mūrinė bažnyčia pastatyta 1779-1790 m. Livonijos kunigaikštystės vaisko Kazimiero Kublickio rūpesčiu. 1790 m. bažnyčią šv. Jono Krikštytojo vardu pašventino klebonas, Livonijos kanauninkas Vaitiekus Odolinskis. 1838 m. bažnyčia restauruota, jai suteikta klasicistinė išvaizda. 1858 m. kapinėse pastatyta mūrinė koplyčia. Bažnyčia yra kultūros paminklas. Šoninėse fasado nišose yra Šv. Petro ir Šv. Povilo statulos, turinčios antikinių bruožų. Šių skulptūrų bei paveikslų bažnyčioje ir Justinos ir Kazimiero Kublickų epitafijų autorius Vincas Smakauskas ( Emilijos Kublickaitės vyras). Interjero įrenginius sukūrė meistras Labanovskis. Išraiškingų formų ir proporcijų, vėlyvojo klasicizmo ir romantizmo stiliaus vartai su varpine yra šventoriaus tvoros vakarinėje dalyje. Pastatyti apie 1830 m. Tvora gerai išlikusi, sumūryta iš akmenų, papuošta smulkios skaldos mozaika. Daugiau kaip 120 metų Mielagėnų parapijos klebonai buvo ne lietuviai. Pirmas lietuvynės gaivintojas, knygnešių rėmėjas buvo kun. Placidas Šarkauskas, klebonavęs 1903-1912 m. 1908 m. kunigo Placido Šarkausko rūpesčiu bažnyčia atnaujinta. 1912-1925 m. klebonavo lietuviškų mokyklų rėmėjas kun. Adomas Zaremba, 1925-1939 m. - švietėjas, lietuvybės puoselėtojas kun. Karolis Gumbaragis, 1942-1973 klebonavo kun. Vincentas Miškinis, vėliau kun. Marijonas Savickas. Bažnyčios ansamblis – vėlyvojo klasicizmo architektūros paminklas. Bažnyčioje gausu meno paminklų: V. Stakausko skulptūros paminklas, Justinos ir Kazimiero Kublickų epitafija, taikomosios dailės kūriniai, interjero įrenginiai.

Lit.: Čaplikas V., Levandauskas V. Mielagėnų bažnyčios ansamblis // Kultūros paminklų enciklopedija.T. 1. V., 1996, p. 147-150 ; Juodagalvis J. Mielagėnai. V., 1998, p. 35-59, 121 ; Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 553-554 ; Šileikis G., Visockis A. Lietuvos istorijos datos, įvykiai, faktai, asmenybės. Kaunas, 1998, p. 328