Bažnyčios ir cerkvės Ignalinos rajone

gedzGedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia. Yra Gedžiūnėlių kaime, 8 km į pietus nuo Dūkšto. Pirmoji koplyčia pastatyta 1921 m. ir bandyta įkurti parapiją. Tačiau iki 1931 m. pamaldos čia būdavo tik kartą per mėnesį. 1933 m. įkurta parapija. 1941 m. kun. K. Gumbaragis išrūpino pilnas parapijos teises. 1943 m. parapijiečių rūpesčiu pastatyta nauja medinė bažnyčia. Priklausė Zarasų apskričiai, Dūkšto valsčiui. Po 1966 m. kun. Jono Kardelio rūpesčiu bažnyčia restauruota ir išdažyta. Bažnyčia tradicinio gyvenamojo namo formos, stačiakampio plano, vienabokštė. Bažnyčios didysis altorius - liaudies dievdirbių kūryba.

Lit.: Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 550

 

Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia. 1929 m. pastatyta ignmedinė koplyčia, priklausiusi Vidiškių parapijai. 1933 m.  rugsėjo 17 d. Gardino karinis dekanas kunigas Kazimieras Suchockis pašventino medinę bažnytėlę. 1938 m. pradėta naujos bažnyčios statyba, kurią nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Neužbaigtą bažnyčią po karo sovietinė valdžia nusavino. 1988 m. paskelbtas naujos bažnyčios projektavimo konkursas, kurį  laimėjo architektas Ričardas Krištapavičius ir dizaineris Vincas Dineika. 1989 m. lapkričio 11 d. J.E. arkivyskupas Julijonas Steponavičius pašventino būsimosios bažnyčios kertinį akmenį. 1990 m. įsteigta parapija. 1999 m. baigta statyti nauja mūrinė bažnyčia, kurią 1999 m. gruodžio 26 d. konsekravo J. E. arkivyskupas metropolitas Audris Juozas Bačkis. Bažnyčios interjere – Stanislovo Kuzmos skulptūros.