Bažnyčios ir cerkvės Ignalinos rajone

dukst cDūkšto Švč. Trejybės cerkvė. Įregistruota 1948 m., buvo apie 50 tūkst. tikinčiųjų. 1948 m. rudenį vietos vykdomasis komitetas mėgino uždaryti, tačiau vėliau grąžino stačiatikiams. 1957-1958 m. Maskvos patriarchijos lėšomis kapitaliai suremontuota. 1963 m. dėl bendruomenės negausumo uždaryta. Pastate buvo sandėlis. Po 1989 m. pastatas suremontuotas, vyskupijos vadovybė perdavė jį Dūkšto sentikių parapijai.

 

Lit.: Laukaitytė R. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje. V., 2003, p. 220

 
 
Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. Yra Gaidės kaime, Rimšėsgaides seniūnijoje. Pastatyta 1726 m. Per 1794 m. sukilimą apgriauta. 1812 – atnaujinta. 1883 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1925 m. įkurta parapija. 1938 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1900-1904 m. klebonavo Juozapas Žiogas. Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su bokšteliu. Šventoriuje yra kapinės. Bažnyčioje yra 5 paveikslai (kultūros paminklai): „Marija“, Teofilio Bruževskio portretas, „Šv. Teofilis“, „Šv. Baltramiejus“, „Šv. Martynas“.

 

Lit.: Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 524 ; Šileikis G., Visockis A. Lietuvos istorijos datos, įvykiai, faktai, asmenybės. Kaunas, 1998, p. 306